BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Open Competitie

4

In Open Competitie draait het vooral om kleine, marktbewuste bedrijven. Zij weten handig gebruik te maken van kennis die veelal gratis toegankelijk is. ICT speelt een bijzonder grote rol en verbindt de economie wereldwijd. Het draait niet meer om Research & Development, maar veel meer op Connect & Develop. Er is veel ruimte voor co-creatie, zowel met eindgebruikers als met partners, en voor crowd-funding, om aan startkapitaal te komen. De wereldwijde concurrentie is groot en bedrijven en toepassingen volgen elkaar snel op. Universiteiten leiden in deze wereld breed op. En financieel resultaat is voor ondernemers niet meer het enige dat telt. Kleine bedrijven kunnen geen sociale zekerheid bieden, en ook de overheid kan dat niet, vanwege teruglopende belastinginkomsten. Daarom schieten ook de middelen voor toegepast onderzoek tekort. In deze digitale wereld zijn de grenzen van een regio diffuus en is het moeilijk om internationaal onderscheidend te zijn. Mensen hechten minder waarde aan bezit van spullen, maar meer aan gebruik. De sociale samenhang neemt af, omdat er mensen zijn die wel, en die niet meekunnen. Ook worden veel van de huidige banen geautomatiseerd.

Signalen van dit scenario die we nu al zien:

  • Google glasses
  • Massive open online courses (MOOC) aan de Technische Universiteit Delft
  • Netflix
  • Air B&B
  • Online supermarkt

oc