Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Projecten van Brainport Development

Brainport Development, ondersteunt of ontwikkelt innovatieve initiatieven uit de markt binnen de 5 fundamenten van het Brainport ecosysteem

Domeinen

Brainport Development stimuleert en realiseert projecten en programma's gericht op de 5 domeinen: People, Technology, Business, Basics en International. Onder deze brede visie werkt Brainport Development aan structurele economische versterkingen, met als doel om als ‘hotspot’ voor innovatieve toptechnologie de internationale concurrentiekracht van Brainport Eindhoven te ontwikkelen. Hier volgt enkel een greep uit de projecten.

Technology

AM-Motion

  • Internationaal

Het project biedt een strategische benadering om Europa’s waardepropositie voor Additive Manufacturing (AM) technologieën te versterken. Het algemene doel is bij te dragen aan een snelle marktintroductie van AM technologieën in heel Europa.

Internationaal

Brainport Health Innovation - AAL Food

Framework for Optimizing the prOcess of feeDing. Gezonde voedingsinname van ouderen is een belangrijke voorwaarde voor zelfstandige blijven wonen van deze doelgroep.

Internationaal

Brainport Health Innovation - RECAP

Recap richt zich vooral op patiënten met chronische hart- en vaatproblemen. Deze aandoeningen behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in Noordwest-Europa. Binnen het project wordt een gezondheidsportal gericht op cardiovasculaire aandoeningen gebouwd.

Internationaal

Digital Jobs

​In Europa worden bedrijven in alle sectoren geconfronteerd met een kritisch tekort aan getalenteerde ICT-experts. Door de steeds snellere technologische ontwikkelingen en de huidige ICT vaardigheden ontstaat er een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod. Als gevolg hiervan dreigt er in Europa een tekort van 900.000 ICT-professionals te ontstaan in 2020 waardoor de concurrentiepositie van Europa verder onder druk komt te staan.

Business

Effective

  • Internationaal

De maakindustrie wordt nog steeds alom erkend als de drijvende kracht van de Europese economie. Gezien dit belang lanceerde de Europese Commissie in 2008, Factories of the Future Public-Private Partnership (FoF PPP) om direct de dreigende economische crisis aan te pakken.

Meer informatie over Brainport Development projecten

Bekijk de jaarverslagen van Brainport Development voor een totaaloverzicht van alle projecten.

Brainport Development
Neem contact op voor actuele informatie.

Business

Erica project

  • Internationaal

​ERICA is een Europees project dat voortkomt uit de ‘Efficient and Sustainable Manufacturing’-Pilot binnen het Vanguard Initiative.

Internationaal

Euris

EURIS (European Collaborative and Regional Open Innovation Strategies) helpt regio’s om meer ‘open innovatie vriendelijk’ te worden en samenwerking tussen innovatie-stakeholders te bevorderen.

Internationaal

Food from Food

Ben je op zoek naar nieuwe product ideeën? Wil je meerwaarde bieden aan plantaardige nevenstromen? Test jouw product en proces in één van onze faciliteiten, vergroot jouw markt tot over de landsgrenzen en maak gebruik van het fonds dat Food from Food biedt.

Meer informatie over Brainport Development projecten

Bekijk de jaarverslagen van Brainport Development voor een totaaloverzicht van alle projecten.

Brainport Development
Neem contact op voor actuele informatie.

Business

Helium

  • Internationaal

Helium - vergroten van de effectiviteit van publieke financiering van gezondheidsinnovaties staat centraal.

Internationaal

Inno Infra Share

INNO INFRA SHARE is een internationale krachtenbundeling om lokale innovatie infrastructuren te verbeteren en meer toegankelijk te maken voor bedrijven en met name mkb’ers. Door de samenwerking te versterken tussen mkb’ers en onderzoeksinstellingen willen we met het project innovatieprestaties een boost geven.

Internationaal

S34Growth

S34Growth is om in het kader van het Vanguard Initiative de financiële mogelijkheden tot interregionale samenwerkingen te vergroten.

Internationaal

SingularityU – The Netherlands

Sinds het voorjaar van 2014 werken aan het vestigen van een Nederlandse vestiging van de Singularity University in Eindhoven. Hiertoe hebben we een Nederlandse alliantie gevormd met Rotterdam, Amsterdam, de regio Nijmegen en Brainport Eindhoven.

Technology

Towards Top Technology Cluster

  • Internationaal

​Het project “Towards Top Techno­logy Cluster” heeft als doel om de economische structuur in de grensregio ELAt te versterken binnen de clusters Life Sciences, ICT, Energie, Chemie en nieuwe materialen. Hierbij is het de bedoeling grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren tussen technolo­giebedrijven en kennisinstellingen. ​

Internationaal

Vanguard Initiatieve '3D Printing' pilot

Vanguard Initiative (VI) is een politiek initiatief van 30 Europese regio’s, waaronder Zuid-Nederland. VI’s werkdomein is de industriële innovatie-agenda, met als doel de versterking van de competitiviteit van de Europese maakindustrie. VI telt momenteel 5 Pilot Projecten, waaronder “High Performance Production through 3D Printing”, waarvan Zuid-Nederland de co-leader is.

Internationaal

Watify

Samenwerking met bedrijven en andere regio’s om gezamenlijke projecten op het gebied van technologische transformatie te starten. Boost, connect and inspire!

Meer informatie over Brainport Development projecten

Bekijk de jaarverslagen van Brainport Development voor een totaaloverzicht van alle projecten.

Brainport Development
Neem contact op voor actuele informatie.

Technology

Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) 2016 conferentie

Van 8 tot en met 10 juni 2016 is de 7e editie van de ‘Week of Innovative Regions in Europe’ (WIRE) georganiseerd voor de Europese Commissie.

Internationaal

Werkinzicht

​Het project Werkinzicht heeft tot doel de arbeidsmobiliteit in en tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen te bevorderen door transparante informatie over de arbeidsmarkt in deze regio’s te bieden.

People People Icon
Technology Technology Icon
Business Business Icon
Basics Basics Icon
Internationaal Internationaal Icon