Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Brainport Health Innovation – 4D Cities

Acht Europese steden nemen deel aan het project 4D Cities. Het gezamenlijke doel is om strategieën te ontwikkelen die banen en kansen creëren voor bedrijven en de kwaliteit van dienstverlening aan burgers verbetert.

Basics

De steden, waaronder Brainport Eindhoven, zijn het er over eens dat de lokale overheid een sleutelrol speelt in het scheppen van de juiste voorwaarden om dit te realiseren. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van de interactie tussen de verschillende spelers op het terrein van gezondheid.

In het licht van deze maatschappelijke uitdaging, bouwt Brainport in samenwerking met de Slimmer Leven 2020 partners, aan een ‘gezonde’ wijk in de gemeente Geldrop-Mierlo. De buurtbewoners worden actief betrokken, in de overtuiging dat hun deelname een belangrijke motor is voor zowel de economische als maatschappelijke groei. Het gaat in eerste instantie om een geïntegreerd, lokaal actieplan met alle betrokken stakeholders. Daarbij wordt op basis van co-creatie met de inwoners gekeken wordt hoe mensen actief en gezond kunnen blijven. Het is de bedoeling dat deze aanpak, na de pilot in Geldrop-Mierlo, wordt opgeschaald naar andere wijken in de Brainportregio.

Resultaten 2015

Het realiseren van een geïntegreerd lokaal actieplan met alle betrokken stakeholders. Zij hebben gezamenlijk de ambitie om de uitgevoerde experimenten in De Coevering op te schalen naar een grootschalig Living Lab rondom ‘healthy living’. In dit Brainport Healthy Living Lab worden technologische en sociale innovaties gecombineerd waardoor vitaliteit en gezond ouder worden van mensen valt te realiseren, zowel op individueel als community niveau. In dit Living Lab hebben bedrijven de mogelijkheid hun nieuwe ICT oplossingen te ontwikkelen, te testen en te implementeren in co-creatie met gebruikers. Hierdoor kunnen deze toepassingen versneld hun weg naar de markt vinden en bijdragen aan een hoge kwaliteit van leven van mensen in de Brainport regio en economische meerwaarde in de regio.

Doelstellingen 2016

In 2015 is het project formeel afgerond. Vanuit de nieuwe koers Brainport Next Generation wordt echter hard gewerkt aan de implementatie van het lokaal actieplan rondom Brainport Healthy Living Lab.

Partners

Regionaal: gemeente Geldrop, GGD Zuidoost, TU/e, VGZ, GGzE, LEV, Lumens, ZuidZorg, MedicInfo
Europese steden: Igualada (Spanje), Leeds (UK), Novara (Italie), Plunge (Lithouwen), Tartu (Estland), Jena (Duitsland) en Baia Sprie (Roemenie)