Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Brainport Health Innovation - COPD LL Fase 2 / Living Lab Active8

De Activ8 staat centraal in dit project. Deze sensor meet de hoeveelheid activiteit en herkent bewegingspatronen (liggen, zitten, staan, wandelen, lopen en fietsen). Tevens kan de sensor een nauwkeurige vertaling maken van het dagelijkse energieverbruik. Een web-omgeving maakt het mogelijk naar wens coaching op afstand te verrichten via het internet, of self-coaching door het stellen van korte en lange termijn doelen.

Technology

De Activ8 staat centraal in dit project. Deze sensor meet de hoeveelheid activiteit en herkent bewegingspatronen (liggen, zitten, staan, wandelen, lopen en fietsen). Tevens kan de sensor een nauwkeurige vertaling maken van het dagelijkse energieverbruik. Een web-omgeving maakt het mogelijk naar wens coaching op afstand te verrichten via het internet, of self-coaching door het stellen van korte en lange termijn doelen. Beweegcoaches kunnen via een web-omgeving op maat adviesgeven en dus gericht aan de slag met het bestrijden van inactiviteit. Dit totaalconcept van de Activ8 biedt in potentie een aanpak om bewegingsarmoede te bestrijden. Living Lab Activ8 richt zich met name op senioren.

Resultaten 2015

    Op basis van verschillende onderzoeken waarbij gebruik werd gemaakt van een living lab aanpak zijn de volgende conclusies getrokken:
  • De Activ8 is een activiteitenmonitor die accuraat het energiegebruik kan meten voor verschillende wandel- en hardloopsnelheden. Daarnaast geeft de Activ8 een objectieve meting van actieve tijd en sedentaire tijd waarbij zelfs kan worden geconstateerd dat de Activ8 een reëlere weergave geeft van de activiteiten dan vragenlijsten en dagboeken.
  • Het gebruiksgemak van de Activ8 wordt over het algemeen als goed gewaardeerd.
  • Coaching laat niet eenduidig een meerwaarde zien voor het stimuleren van beweeggedrag.

Voor de doorontwikkeling van de Activ8 zijn er waardevolle resultaten uit het project gekomen. Op technisch gebied, maar ook als het gaat om de daadwerkelijke toepassing van de Activ8 bij verschillende doelgroepen en sectoren. 2M Engineering ziet in senioren dan ook een interessante doelgroep voor de Activ8, alsmede in de toepassing van de Activ8 in de zorg.

Doelstellingen 2016

Het project is in 2015 afgerond.

Partners

2M Engineering Ltd
Fontys Sporthogeschool Eindhoven