Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Brainport Health Innovation - Health Cluster Europe

Vijftien regio’s in Europa, waaronder Brainport Eindhoven, gaan hun Europese samenwerkingsprojecten (Interreg) met elkaar vergelijken. Door hun kennis te delen kunnen ze sneller verbeteringen doorvoeren in de gezondheidszorg.

Basics Internationaal

Vijftien regio’s in Europa, waaronder Brainport Eindhoven, gaan hun Europese samenwerkingsprojecten (Interreg) met elkaar vergelijken. Door hun kennis te delen kunnen ze sneller verbeteringen doorvoeren in de gezondheidszorg. Dat streven is ingegeven door de groeiende behoefte aan innovatieve oplossingen voor de medische wereld. De samenwerking, Health Cluster Europe, zal meer draagvlak opleveren om Europese en regionale beleidsmakers en financiers mee te krijgen. Samen kunnen we het innovatieproces in de wereld van de gezondheidszorg versnellen.

Resultaten 2015

  • Lancering van een transnational health innovation portal voor het delen en verspreiden van kennis, opgedaan in verschillende health-gerelateerde Europese projecten
  • Organisatie van drie horizontale symposia en vier Triple Helix rondetafelgesprekken rondom specifieke thema’s waarbij stakeholders werden samengebracht
  • Inventarisatie van Living Labs in netwerken van projectpartners
  • Afronding en uitvoering communicatieplan
  • Verkennen van mogelijkheden voor het opstarten van nieuwe projecten met projectpartners
  • Opstellen van White Paper op basis van uitkomsten van georganiseerde evenementen in 2014
  • Organisatie van afsluitende bijeenkomst
  • Lancering Healthy Ageing Umbrella Network
  • Afronding project (einddatum: 30 juni 2015)

Doelstellingen 2016

Het clusterproject is in 2015 formeel afgerond. De stichting Brainport health heeft echter in het kader van Brainport Healthy Living Lab als belangrijke ambitie gedefinieerd. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en het Europese netwerk wat binnen het clusterproject is ontstaan.

Partners

Vijftien Europese regio’s.