Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Brainport Health Innovation - Innovate Dementia

Innovate Dementia is een grensoverschrijdend samenwerkingsproject tussen regio’s binnen Noordwest-Europa, gericht op het bevorderen van innovatieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Business

Het aantal zorgverleners neemt af, maar de behoefte aan zorg neemt toe. Dat komt mede door de vergrijzing. Het aantal dementiegevallen zal tot 2025 verdubbelen. De zorgkosten per inwoner zijn hoog en nemen verder toe. Patiënten en cliënten zullen steeds vaker thuis blijven wonen, ook als ze chronisch ziek zijn of net een ziekenhuisingreep hebben ondergaan. Al deze factoren maken het noodzakelijk om deze groep mensen te ondersteunen met technologische hulpmiddelen. Bedrijven in Brainport staan samen met beleidsmakers aan de lat  om deze te ontwikkelen, te testen en te produceren.

Innovate Dementia is een grensoverschrijdend samenwerkingsproject tussen regio’s binnen Noordwest-Europa, gericht op het bevorderen van innovatieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het project stimuleert innovatie en werkgelegenheid door internationaal samen te werken. In iedere deelnemende regio worden technologische innovaties ontworpen, ontwikkeld, getest en geëvalueerd in Living Labs.

Resultaten 2015

  • Verschillende Europese pilots afgerond waar circa 100 deelnemers uit Brainport Regio Eindhoven aan hebben deelgenomen. In Brainport zijn onder andere de volgende producten getest: PhysiCal, Vitaallicht, GoLivePhone, Slimme Bedden, Qwiek Play en het WelThuiskompas.
  • In Brainport is een databank met proefpersonen opgebouwd en uitgebreid om behoeftenonderzoek te doen en producten te testen.
  • Ontwikkeling, implementatie en integratie van lange termijn oplossingen voor dementie.
  • Aanbevelingen voor (transnationale) en duurzame dementiezorg inclusief barrières en facilitators.
  • Afleveren van een duurzame Living Lab structuur die ook na afronding van het project blijft voortbestaan.
  • Organiseren van eindevenement met aandacht voor bedrijven, kennisinstellingen, (zorg)professionals en de burger. 

Doelstellingen 2016

In 2015 is het project formeel afgerond. Doelstelling van de partners is om het gedane werk in 2016 voort te zetten, zoals het onderhouden van de databank en initiëren en uitvoeren van onderzoek voor mensen met dementie in de living lab structuur. Met het ontstaan van het lerend netwerk dementie wordt dit mede geborgd.

Partners

Gemeente Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Alexianer Forschungszentrum Krefeld, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE), Liverpool John Moores University (LJMU), Mersey Care NHS Trust (MCT), Thomas More Hogeschool, Expertisecentrum dementie Vlaanderen vzw, Woon Zorg Centrum Huize Sint-Augustinus Diest