Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Towards Top Technology Cluster

​Het project “Towards Top Techno­logy Cluster” heeft als doel om de economische structuur in de grensregio ELAt te versterken binnen de clusters Life Sciences, ICT, Energie, Chemie en nieuwe materialen. Hierbij is het de bedoeling grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren tussen technolo­giebedrijven en kennisinstellingen. ​

Technology Internationaal

Het project “Towards Top Techno­logy Cluster” heeft als doel om de economische structuur in de grensregio ELAt te versterken binnen de clusters Life Sciences, ICT, Energie, Chemie en nieuwe materialen. Hierbij is het de bedoeling grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren tussen technolo­giebedrijven en kennisinstellingen.

Activiteiten

Om deze samenwerking te realiseren, worden allerhande netwerking- en partneractiviteiten georganiseerd. Deze zijn direct gericht op het bij elkaar brengen van bedrijven rondom een specifiek vraagstuk of onderwerp. Zij komen met elkaar in gesprek waardoor innovatiesamenwerking wordt uitgelokt dat weer kan leiden tot nieuwe producten, toepassingen, diensten en business ideeën. Hierbij wordt overigens ook gesteund op de reeds bestaande businessnetwerken binnen de respectievelijke clusters. Het TTC project zet sterk in op Business Development Support. Ondernemingen kunnen hierbij rekenen op de nodige expertise, dienstverlening en subsidiëring. Dit moet hen toelaten de drempel te nemen van concept of idee naar project en mogelijk naar een ge­meenschappelijk projectconsortium.

Anne Verhaag
Areamanager Germany / International Projects Manager
Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer