BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Werkinzicht

​Het project Werkinzicht heeft tot doel de arbeidsmobiliteit in en tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen te bevorderen door transparante informatie over de arbeidsmarkt in deze regio’s te bieden.

Internationaal

Het project Werkinzicht heeft tot doel de arbeidsmobiliteit in en tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen te bevorderen door transparante informatie over de arbeidsmarkt in deze regio’s te bieden. Werkinzicht wil bijdragen aan de betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio’s. Dit gebeurt door een innovatieve wijze van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie op maat via dashboards voor de werkzoekenden, werkgevers, onderwijs, overheden en intermediairs op de arbeidsmarkt.

Partners
- CBS
- VDAB
- Brainport Network
- UWV
- Steunpunt Werk -KU Leuven
- Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
-ZB| Planbureau die samen deze uitdaging aan gaan