Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Versterken van het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven

De economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development werkt samen met vele partners aan het versterken van Brainport Eindhoven. Als onafhankelijke en vraaggestuurde organisatie werkt Brainport Development op bevlogen wijze aan concrete resultaten. De organisatie ontwikkelt de regionale economische strategie, ontwikkelt en realiseert projecten o.a. op het gebied van internationalisering, onderwijs, arbeidsmarkt & ondernemerschap, biedt bedrijfsadvies en promoot Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland. Ons motto is: Samen werken aan een sterk Brainport Eindhoven. 

In de Brainport regio zijn volop kansen voor bedrijven om te groeien. Brainport Development werkt aan structurele lange termijn activiteiten om het ecoysteem in de regio te versterken, zoals lobby voor bereikbaarheid en leefomgeving, branding en kapitaalstructuur. Maar wat heeft Brainport Development concreet te bieden voor starters en MKB bedrijven?

Business support en financieringsbegeleiding

Bedrijfskundig en financieel advies
Een nieuw bedrijf begint met een goed idee. Ook bestaande bedrijven met nieuwe ideeën vinden in Brainport Eindhoven hun weg. Business developers van Brainport Development helpen u op weg bij het toetsen van dit idee, omzetten in een goed business model en het opstellen van een businessplan waarmee u succesvol bij financiers kunt aankloppen.

Koppelen van ideeën, ondernemers en bedrijven en bevorderen van onderlinge samenwerking o.a. door het vormen van clusters en netwerken
De kracht van Brainport Eindhoven is de kracht van samenwerking. Dat geldt zeker ook voor bedrijven. Binnen Brainport Eindhoven bestaan diverse clusters van bedrijven die samen werken en samen innoveren. Ondernemers ontmoeten elkaar ook in de diverse netwerken die vaak gekoppeld zijn aan een bepaalde branche of thema.

Next Move: dé ingang naar kennis, kunde en kapitaal voor ondernemers met groeiplannen in de Brainport regio
TU/e, Fontys Hogescholen, Summa College, Brainport Development, BOM en BrightMove hebben samen Next Move opgericht. De gedeelde ambitie: het aanbod aan ondernemersondersteuning in de regio verbinden en bouwen aan een community die kruisbestuiving bevordert en leidt tot groei van het aantal starters en doorstromers. Next Move biedt ondersteuning van het eerste idee tot en met de doorgroei. De Business Developers van Next Move werken mee aan het business model, de marktgang en financiering en leggen contact met experts die kunnen bijdragen aan een succesvolle business case. Next Move heeft veel expertise in huis, kent de weg naar alle relevante partijen, initiatieven en netwerken binnen en buiten Brainport Eindhoven en verbindt deze continue met elkaar. Kijk voor meer informatie op de website van Next Move. 

Twice: huisvesting voor technologische bedrijven
Brainport Development is mede aandeelhouder van de hightech bedrijvencentra van Twice Eindhoven B.V.: Twinning, Catalyst, Bèta en Mu. Een bijzonder stimulerende omgeving voor groeiende innovatieve bedrijven op de tech hotspots in de Brainport regio: High Tech Campus Eindhoven & TU/e. Kijk voor meer informatie op de website van Twice

Internationalisering 

Heeft u als ondernemer ambitie om over de grenzen te ondernemen? Uw product internationaal naar de markt te brengen? Brainport International Programme richt zich op het bevorderen van exportmogelijkheden en internationale uitbreiding. Daarnaast is het programma gericht op het aantrekken van buitenlandse bedrijven, financierders en meer technische en IT-talenten met zowel een mbo-, hbo- als wo-niveau. Dus heeft u meer of minder concrete buitenlandplannen? Neem dan contact met ons op.


Aantrekken van tech- en IT talenten 

Vanwege de schaarste aan techneuten en IT’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt overweegt u als middelgroot of kleinbedrijf misschien om medewerkers uit het buitenland aan te trekken. Maar als mkb-er heeft u eenmaal minder middelen dan de grote multinationals en zeker het aannemen van de eerste internationale kenniswerker is een uitdaging. Hoe te beginnen? Wat zijn de procedures en met welke wetgeving krijgt u te maken? Wat vindt een internationale medewerker belangrijk in zijn/haar woon- en werkomgeving? Hoe gaat u om met de eerste niet-Nederlands sprekende werknemer? Met het Brainport Talent Attraction Program trekt Brainport Development nationaal en internationaal tech & IT-talent aan voor bedrijven en organisaties in Brainport Eindhoven. Wilt u meer weten of deelnemen aan dit programma? Kijk dan op deze pagina.

Toekomstbestendig zijn

De wereld verandert snel en er zijn talloze innovaties (denk aan 3D- printers, handlingrobots) en nieuwe technologieën (zoals Internet of Things, augmented reality, big data) om van te profiteren. Tegelijkertijd veranderen de wensen van klanten en komt de vraag naar boven: op welke manier kan ik mijn concurrentiekracht vergroten en optimaal voorbereid zijn op de toekomst? Brainport Development werkt op diverse manieren aan het vergroten van het ‘Next Generation’ bewustzijn in het mkb. Ondernemers uit de kennisgedreven maakindustrie worden aan het denken gezet over de toekomstige wensen van hun klanten, over nieuwe (Smart Industry) technologieën, over digitalisering (cybersecurity) en over externe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in het project Toekomstbestendige Maakindustrie met leerkringen. Iedere kring richt zich op een specifiek thema of vraagstuk, zoals automatisering van metaalbewerkingsprocessen, digitale bedrijfsprocessen (software/ERP), servitization, cyber security of sensoring. Meer weten? Klik hier om verder te lezen.

Uw techbedrijf een stap verder brengen?

Neem dan direct contact op!
Piet van der Wielen
Programmamanager Business