BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Versterken van het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven

De economische ontwikkelmaatschappij Brainport Development werkt samen met vele partners aan het versterken van de Brainport Eindhoven regio. Nauwe samenwerking, kennisdeling en slim ondernemerschap karakteriseren de open innovatiecultuur die Brainport Eindhoven tot groeiversneller voor de Nederlandse economie maakt. Als onafhankelijke en vraaggestuurde organisatie werkt Brainport Development op bevlogen wijze aan concrete resultaten. De organisatie ontwikkelt de regionale economische strategie, ontwikkelt en realiseert projecten o.a. op het gebied van internationalisering, onderwijs, arbeidsmarkt & ondernemerschap, biedt bedrijfsadvies en promoot Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland. Ons motto is: Samen werken aan een sterk Brainport Eindhoven. 

In de Brainport regio zijn volop kansen voor bedrijven om te groeien. Brainport Development werkt aan structurele lange termijn activiteiten om het ecoysteem in de regio te versterken, zoals lobby voor bereikbaarheid en leefomgeving, branding en kapitaalstructuur. Maar wat heeft Brainport Development concreet te bieden voor starters en MKB bedrijven?


Business support en financieringsbegeleiding

Bedrijfskundig en financieel advies Een nieuw bedrijf begint met een goed idee. Ook bestaande bedrijven met nieuwe ideeën vinden in Brainport hun weg. Business developers van Brainport Development helpen u op weg bij het toetsen van dit idee, omzetten in een goed business model en het opstellen van een businessplan waarmee u succesvol bij financiers kunt aankloppen.

Koppelen van ideeën, ondernemers en bedrijven en bevorderen van onderlinge samenwerking o.a. door het vormen van clusters en netwerken De kracht van Brainport is de kracht van samenwerking. Dat geldt zeker ook voor bedrijven. Binnen brainport bestaan diverse clusters van bedrijven die samen werken en samen innoveren. Ondernemers ontmoeten elkaar ook in de diverse netwerken die vaak gekoppeld zijn aan een bepaalde branche of thema.

Next Move: dé ingang naar kennis, kunde en kapitaal voor ondernemers met groeiplannen in de Brainportregio
TU/e, Fontys Hogescholen, Summa College, Brainport Development, BOM en BrightMove hebben samen Next Move opgericht. De gedeelde ambitie: het aanbod aan ondernemersondersteuning in de regio verbinden en bouwen aan een community die kruisbestuiving bevordert en leidt tot groei van het aantal starters en doorstromers. Next Move biedt ondersteuning van het eerste idee tot en met de doorgroei. De Business Developers van Next Move werken mee aan het business model, de marktgang en financiering en leggen contact met experts die kunnen bijdragen aan een succesvolle business case. Next Move heeft veel expertise in huis, kent de weg naar alle relevante partijen, initiatieven en netwerken binnen en buiten Brainport Eindhoven en verbindt deze continue met elkaar. Kijk voor meer informatie op www.nextmovetosuccess.nl

Twice huisvesting voor technologische bedrijven
Brainport Development is mede aandeelhouder van de high tech bedrijvencentra van Twice Eindhoven BV: Twinning, Catalyst, Bèta en Mu. Een bijzonder stimulerende omgeving voor groeiende innovatieve bedrijven op de tech hotspots in de Brainport regio: High Tech Campus Eindhoven & Technische Universiteit Eindhoven. Kijk voor meer informatie op www.twice.nl


Internationalisering 

Heeft u als ondernemer ambitie om over de grenzen te ondernemen? Uw product internationaal naar de markt te brengen? Brainport International Program richt zich op het bevorderen van exportmogelijkheden en internationale. Daarnaast is het programma gericht op het aantrekken van extra buitenlandse bedrijven, financiers en meer technische en IT-talenten met zowel een mbo-, hbo- als wo-niveau. Dis heeft u meer of minder concrete buitenlandplannen? Dan is het nu zaak om daar echt werk van te maken en geen kansen te laten liggen! Om te beginnen door informatie en advies in te winnen.


Aantrekken van tech- en IT talenten 

Vanwege de schaarste aan techneuten en IT’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt overweegt u als middelgroot of kleinbedrijf misschien om medewerkers uit het buitenland aan te trekken. Maar als MKB-er heeft u nu eenmaal minder middelen dan de grote multinationals en zeker het aannemen van de eerste internationale kenniswerker is een uitdaging. Hoe te beginnen? Wat zijn de procedures en met welke wetgeving krijg je te maken? Wat vindt een internationale medewerker belangrijk in zijn/haar woon- en werkomgeving? Hoe gaat u om met de eerste niet-Nederlands sprekende werknemer? Met het Brainport Talent Attraction Program trekt Brainport Development nationaal en internationaal tech & IT-talent aan voor bedrijven en organisaties in Brainport Eindhoven. Wilt u meer weten of deelnemen aan dit programma? Kijk dan op deze pagina


Toekomstbestendig zijn

De wereld verandert snel en er zijn talloze innovaties (denk aan 3D printers, handlingrobots) en nieuwe technologieën (zoals Internet of Things, augmented reality, big data) om van te profiteren. Tegelijkertijd veranderen de wensen van klanten en komt de vraag op: op welke manier kan ik mijn concurrentiekracht vergroten en optimaal voorbereid zijn op de toekomst? Brainport Development werkt op diverse manier aan het vergoten van het ‘Next Generation’ bewustzijn in het mkb. Ondernemers uit de kennisgedreven maakindustrie worden aan het denken gezet over de toekomstige wensen van hun klanten, over nieuwe (Smart Industry) technologieën, over digitalisering (cybersecurity) en over externe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in het project Toekomstbestendige Maakindustrie met leerkringen. Iedere kring richt zich op een specifiek thema of vraagstuk, zoals automatisering van metaalbewerkingsprocessen, digitale bedrijfsprocessen (software/ERP), servitization, cyber security of sensoring. Meer weten? Klik dan hier om verder te lezen

UW INNOVATIEVE IDEE EN STAP VERDER BRENGEN?

NEEM DIRECT CONTACT OP!
Piet van de Wielen
Programmamanager Business