BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Versterken van het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven

In Brainport Eindhoven zijn volop kansen voor bedrijven om te groeien. Brainport Development, de ontwikkelingsmaatschappij voor de regio, versterkt bedrijven. Met name business to business bedrijven die in de toekomst duurzame producten en diensten leveren en maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen. Brainport Development versterkt tech bedrijven door advies, door bedrijven wegwijs te maken in de regio en door projecten die gericht zijn op het vormen van clusters, aantrekken van investeerders, maar ook het aantrekken van voldoende technisch personeel. Ook werkt Brainport Development aan het verbeteren van de financieringsstructuur; meer beschikbaar kapitaal en goede begeleiding van financieringsaanvragen zal leiden tot meer groeiende bedrijven.

Wat heeft Brainport Development ondernemers te bieden?

  • Bedrijfskundig en financieel advies voor starters en MKB bedrijven;
  • Koppelen van ideeën, ondernemers en bedrijven en bevorderen van onderlinge samenwerking o.a. door het vormen van clusters en netwerken;
  • Ontwikkelen en managen van projecten, om de arbeidsmarkt te versterken, ketens van bedrijven te creëren of bijvoorbeeld de financieringsstructuur te versterken.

Next Move

Brainport Development is een van de partners in het samenwerkingsverband Next Move, dat ondernemende mensen met een innovatief idee een stap verder brengt. Ondersteuning van het eerste idee tot en met de doorgroei. De Business Developers van Next Move werken mee aan het business model, de marktgang en financiering en leggen contact met experts die kunnen bijdragen aan een succesvolle business case. Next Move heeft veel expertise in huis, kent de weg naar alle relevante partijen, initiatieven en netwerken binnen en buiten Brainport Eindhoven en verbindt deze continue met elkaar. 

Twice

Brainport Development is mede aandeelhouder van de high tech bedrijvencentra van Twice Eindhoven BV: Twinning, Catalyst, Bèta en Mu. Kijk voor meer informatie op www.twice.nl.


UW INNOVATIEVE IDEE EN STAP VERDER BRENGEN?

NEEM DIRECT CONTACT OP!
Piet van de Wielen
Programmamanager Starten en Groeien