Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Brainport Nationale Actieagenda

Rijk en regio investeren in Brainport Eindhoven – een unieke gezamenlijke agenda voor de toekomst van Nederland.

Gedeeld belang Rijk en Regio
De kennisintensieve maakindustrie van Brainport Eindhoven is essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het vertegenwoordigt een grote economische waarde en draagt bij aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. 

Versterken en versnellen
Op tal van terreinen zetten Rijk en regio al samen in op versterking van de economische kracht van deze regio. Met deze Brainport Nationale Actieagenda gaat we dit versterken en versnellen.

Samen langjarig investeren
Met de actieagenda slaan Rijk en regio nu langjarig de handen ineen voor behoud en versterken van de kracht van de regio. De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert als vliegwiel.

Knelpunten aanpakken – kansen benutten
Rijk en regio richten zich op concrete knelpunten en kansen. Langs de lijnen van specifieke thema’s leidt dit tot een breed palet aan concrete acties en initiatieven. Waaronder 10 prioritaire acties. 

Met een actiegerichte governance
We gaan uit van een adaptieve aanpak. Met benoemde thema’s en ambities als basis. Uitgewerkt in een jaarlijks uitvoeringsprogramma, met acties waar Rijk en regio samen energie op inzetten. Zo sluit de actieagenda aan op de snel veranderende omgeving. 


Regio Deal Brainport Eindhoven
De Regio Deal Brainport Eindhoven maakt ook een belangrijk onderdeel uit van de Actieagenda. Via deze Regio Deal wordt door Rijk en regio samen €370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van de agenda. Hiervan is maximaal €130 miljoen afkomstig uit de Regio Deal van het kabinet. Een eenmalige extra impuls voor een aantal concrete en aanvullende investeringen op het gebied van voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. Dit bedrag komt bovenop andere investeringen op het gebied van infrastructuur en ruimte, het innovatie- en het MKB financierings-instrumentarium en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. 

Klik hier voor meer informatie over de Regio Deal Brainport Eindhoven

Video Brainport Nationale Actieagenda


Downloads Brainport Nationale Actieagenda

Meer weten of vragen over de Brainport Nationale Actieagenda of Regio Deal Brainport Eindhoven?

Neem contact met ons op!
Info Brainport Eindhoven
-
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer
AI in Engineering Symposium 29 oktober

AI in Engineering Symposium

Lees meer