Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Regio Deal Brainport Eindhoven

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda.

De Regio Deal Brainport Eindhoven maakt een belangrijk onderdeel uit van de Brainport Nationale Actieagenda. Via deze Regio Deal wordt door Rijk en regio samen €370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van de agenda. Hiervan is maximaal €130 miljoen afkomstig uit de Regio Deal van het kabinet. Een eenmalige extra impuls voor een aantal concrete en aanvullende investeringen op het gebied van voorzieningenniveauaantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. Dit bedrag komt bovenop andere investeringen op het gebied van infrastructuur en ruimte, het innovatie- en het MKB financierings-instrumentarium en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Klik hier voor meer informatie over de Brainport Nationale Actieagenda

Governance

De door het Rijk toegekende 130 miljoen euro voor de projecten in onze regio komt via decentralisatieuitkeringen naar de gemeente Eindhoven en wordt door de gemeente één-op-één doorgeleid naar Regiofonds Brainport BV. Die BV is een dochteronderneming van Brainport Development en wordt bestuurd door de Stichting Brainport. De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 11 september 2018 akkoord gegeven op het doorzetten van de Rijksmiddelen. Onderstaand schema ter verduidelijking.

 

De aanvragen van de projecten die onderdeel uitmaken van de Regio Deal Brainport Eindhoven worden bij het Regiofonds Brainport ingediend. Die projecten worden, na een technische toets, aan een onafhankelijke externe adviescommissie voorgelegd. Zij zullen de stichting Brainport adviseren over het goed- of afkeuren van de projectplannen. Onderstaand schema geeft de aanvraag en besluitvorming van de projecten uit de Regio Deal Brainport Eindhoven weer. Dit traject loopt van 2018 tot en met 2021.

De adviescommissie voor de Regio Deal Brainport Eindhoven bestaat uit Louise Fresco (onder voorbehoud), Jan Hommen en Ben Knapen.

Projecten Regio Deal Brainport Eindhoven

Hieronder een overzicht van alle lopende projecten. Klik op het project voor meer informatie.

Dedicated Conference CenterAantrekken van internationale
kenniswerkers
Stichting PhotonDelta
  
Eindhoven Museum
Brabant International StudentsEindhoven Engine

 
Upgrade Urban Culture & Sports
hal  'Area 51'

Vergroten zichtbaarheid startupsRegionale Zorginfastructuur
  
World Design Embassies (WDE)Accommoderen onderwijsgroei en
ontwikkelen hybride leeromgevingen

Brainport Smart Mobility
  
Dutch Technology WeekServices Holland Expat Center South
Urban Development Initiative (UDI)
  
GlowInternationalisering onderwijs po/vo/mbo
 
Design Museum voor de Toekomst
    
Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep
    
Urban Sportpark Eindhoven (’t Schoot)
    
Financieringsregeling regionale voorzieningen
    
STRP


Voorzieningenpijler

‘Living and building the dream’ – het verhaal van de Regio Deal Brainport Eindhoven – is een droom over hoe Brainport Eindhoven eruit kan zien in de toekomst en hoe de projecten uit de voorzieningenpijler van de Regio Deal daaraan hebben bijgedragen. Klik hier om het verhaal te bekijken.
Totaaloverzicht projecten

Regiofonds Brainport BV coördineert de projectaanvragen. Vanuit de gemeente Eindhoven is hierbij de verplichting opgelegd om de aanvragen te toetsen op staatssteun. Klik hier voor meer informatie over staatssteun

Video Regio Deal Brainport Eindhoven


Downloads Regio Deal Brainport Eindhoven

English downloads


De uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt mede mogelijk gemaakt door het MRE en Provincie Noord-Brabant.

Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer
AI in Engineering Symposium 29 oktober

AI in Engineering Symposium

Lees meer