BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Regio Deal Brainport Eindhoven

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda.

De Regio Deal Brainport Eindhoven maakt een belangrijk onderdeel uit van de Brainport Nationale Actieagenda. Via deze Regio Deal wordt door Rijk en regio samen €370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van de agenda. Hiervan is maximaal €130 miljoen afkomstig uit de Regio Deal van het kabinet. Een eenmalige extra impuls voor een aantal concrete en aanvullende investeringen op het gebied van voorzieningenniveauaantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. Dit bedrag komt bovenop andere investeringen op het gebied van infrastructuur en ruimte, het innovatie- en het MKB financierings-instrumentarium en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Klik hier voor meer informatie over de Brainport Nationale Actieagenda

Governance

De door het Rijk toegekende 130 miljoen euro voor de projecten in onze regio komt via decentralisatieuitkeringen naar de gemeente Eindhoven en wordt door de gemeente één-op-één doorgeleid naar Regiofonds Brainport BV. Die BV is een dochteronderneming van Brainport Development en wordt bestuurd door de Stichting Brainport. De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 11 september jl. akkoord gegeven op het doorzetten van de Rijksmiddelen. Onderstaand schema ter verduidelijking.

 

De aanvragen van de projecten die onderdeel uitmaken van de Regio Deal Brainport Eindhoven worden bij het Regiofonds Brainport ingediend. Die projecten worden, na een technische toets, aan een onafhankelijke externe adviescommissie voorgelegd. Zij zullen de stichting Brainport adviseren over het goed- of afkeuren van de projectplannen. Onderstaand schema geeft de aanvraag en besluitvorming van de projecten uit de Regio Deal Brainport Eindhoven weer. Dit traject loopt van 2018 tot en met 2021.

De adviescommissie voor de Regio Deal Brainport Eindhoven bestaat uit Louise Fresco (onder voorbehoud), Jan Hommen en Ben Knapen.

Projecten Regio Deal Brainport Eindhoven

Hieronder een overzicht van alle lopende projecten. Klik op het project voor meer informatie.

Upgrade Urban Culture & Sports hal
'Area 51'
Aantrekken van internationale
kenniswerkers
Eindhoven Engine
   
  
World Design Event (WDE)Brabant International StudentsRegionale Zorginfastructuur

 
Eindhoven MuseumAccommoderen onderwijsgroei en
ontwikkelen hybride leeromgevingen
Brainport Smart Mobility
    
  
Services Holland Expat Center SouthUrban Development Initiative (UDI)
  
Internationalisering onderwijs po/vo/mboStichting PhotonDelta

 

Video Regio Deal Brainport Eindhoven


Downloads Regio Deal Brainport Eindhoven