Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

BRAINPORT MONITOR 2018 - 11e editie

Brainport Eindhoven maakt het samen

Totaalbeeld

Totaalbeeld

De Nederlandse economie floreert, met die van Brainport Eindhoven op kop. In 2017 is Brainport Eindhoven met 4,9% economische groei de snelst groeiende regio van Nederland. Met name de technologische industrie is de stuwende kracht hierachter. De toegevoegde waarde van de (technologische) industrie in Brainport Eindhoven groeit over de periode 2005-2015 zeven keer zo hard als nationaal. 

De economische voorspoed is ook terug te zien in de toenemende innovatiekracht van Brainport Eindhoven. Uitgaven aan research & development (R&D) nemen toe. In 2016 geeft het bedrijfsleven van Brainport Eindhoven ruim €1,9 mld. uit aan eigen R&D. Hiermee is het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven goed voor ruim een vijfde van de totale private R&D-uitgaven in Nederland. Als percentage van het BBP bedragen alleen al de private R&D uitgaven in Brainport Eindhoven 5,1%.

Keerzijde van de florerende economie zijn de grote tekorten op de arbeidsmarkt die zorgen voor een rem op verdere economische groei. Doordat het economisch goed gaat, neemt de vraag naar arbeid in bijna alle sectoren flink toe, en voor Brainport Eindhoven in het bijzonder in tech en IT (13.100 ontstane vacatures). Er komen ruim 11.000 banen bij, een stijging van 2,8%, de grootste groei in 10 jaar. Mede hierdoor neemt het aantal werklozen met 5.000 personen af, de grootste daling in decennia, en daalt de werkloosheid in 2017 tot 4,4%.

 

Door het huidige tekort aan talent is het in toenemende mate van belang om ook internationaal talent aan de regio te binden. De afgelopen tien jaar is het aantal buitenlandse nationaliteiten in de regio ruim anderhalf keer zo hard gestegen als nationaal, met in 2017 als koploper een stijging van 25,0% van het aantal Aziatische nationaliteiten. Het aantal internationale technologie studenten in Brainport Eindhoven is over de afgelopen tien jaar ruim verdrievoudigd.

Brainport Eindhoven is zowel nationaal als internationaal een aantrekkelijke werkregio. Slechts een kwart van de mensen die in Brainport Eindhoven woont, werkt buiten de regio. De bevolkingsgroei in Brainport Eindhoven wordt voor het overgrote deel gedreven door zowel binnenlandse als buitenlande migratie. Deze migratie compenseert de afnemende bevolkingsgroei als gevolg van demografische ontwikkelingen in Nederland. Dit zet ons echter wel voor de uitdaging om een aantrekkelijke woonomgeving te creëren voor een diverse en veranderende bevolkingssamenstelling.

Rapporten

 • Belangrijke factoren voor de economische groei van steden zijn een goed gekwalificeerde beroepsbevolking, goede bereikbaarheid, een attractief woon-werkklimaat met een hoge kwaliteit van onderwijs en veel culturele en culinaire voorzieningen
  Stedelijke regio’s als motoren van economische groei - Planbureau voor de Leefomgeving

 • Nederland zakt naar zesde plaats op wereldwijde concurrentieranglijst
  Global Competitiveness Index - World Economic Forum

 • Uitgaven wetenschap en innovatie blijven achter bij nationale ambities
  Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie - Rathenau

 • Om langjarig groeimotor te kunnen zijn, moet de technologische industrie versneld inzetten op digitalisering
  My Smart Industry - ING

 • Buitenlandse investeerders adviseren: meer steun voor hightechindustrie
  Netherlands Attractiveness Survey - EY

 • Slechts 62% van het wereldwijde menselijk kapitaal wordt voldoende ontwikkeld
  The Human Capital Report 2016 - World Economic Forum

 • Binnenstad Eindhoven 5e op ranglijst economisch best presterende binnensteden, basisvoorzieningen en bereikbaarheid blijven achter
  Wonen en werken in de Nederlandse binnensteden - Bureau Louter

Colofon

 • Redactie Brainport Development NV
  Bronnen CBS, LISA, Platform Bètatechniek, Arbeidsmarktdashboard, Textkernel Jobfeed, Nuffic

  Disclaimer
  Bij de samenstelling van deze publicatie is gebruik gemaakt van diverse bronnen en informatie die door vele organisaties is verstrekt. Brainport Development NV kan niet de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing garanderen. Brainport Development NV is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.

  Brainport Development NV
  Emmasingel 11
  Postbus 2181
  5600 CD Eindhoven
  040 751 24 24
  info@brainporteindhoven.nl
  www.brainporteindhoven.nl/monitor
  Aan deze publicatie kunnen geen
  rechten worden ontleend.
  © Brainport Development NV, 2018