Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Feiten & Cijfers

BRAINPORT MONITOR 2016

BRAINPORT BLIJVEND SUCCES

Totaalbeeld

De Brainport Monitor laat zien dat de economie in 2015 verder groeit en dat de arbeidsmarkt opleeft: Brainport blijft sterk en succesvol! De Brainport Monitor 2016 laat voor de 9e keer op rij de economische en innovatieve kracht van Brainport Regio Eindhoven zien.


In vergelijking met het Nederlands gemiddelde presteert de regio goed. Brainport groeide in 2015 met 3%, tegenover 2% nationaal en is daarmee weer een van de snelst groeiende Nederlandse regio’s.

Die economische groei wordt gedreven door de sterke hightech bedrijven. De top R&D-bedrijven zijn samen goed voor ruim €2 mld. aan private R&D-uitgaven, dat is 21% van het Nederlandse totaal. Deze bedrijven wisten in 2015 gezamenlijk meer te investeren in R&D dan het jaar ervoor, dat lukte veel top R&D-bedrijven in de rest van het land niet.

Bedrijven halen hun omzet steeds meer uit het buitenland. De totale export van goederen vanuit Brainport bedraagt in 2015 bijna €23 mld. Dit is een groei van 4,7% ten opzichte van 2014, terwijl de gemiddelde goederenexport van Nederland licht daalt met 0,2%.

Naast een interessante locatie voor bedrijven, is de regio ook aantrekkelijk voor mensen om te wonen. In 2015 komen er wederom meer mensen uit binnen- en buitenland in de regio wonen dan er vertrekken. Dit vergroot de dynamiek en diversiteit.  Meer dan vier op de vijf inwoners van Brainport werkt ook in deze regio, dit is vergeleken met andere regio’s erg hoog.

 

Ook voor de arbeidsmarkt is het beeld positief. De werkloosheid daalt voor het eerst sinds 2011 en er komen 1.400 banen bij. Dat zijn er relatief zelfs iets meer dan landelijk. Dit is opvallend, want vorig jaar was de arbeidsmarkt nog een zorgpunt.

De Brainport Monitor laat dit jaar zien dat de vergrijzing in de regio een zorgpunt is. Het aandeel mensen van 65 jaar en ouder nam in de afgelopen tien jaar toe naar 18,5%. Dit is een iets grotere toename dan gemiddeld in Nederland met 17,8%.

De Brainport Monitor is sterk afhankelijkheid van de beschikbaarheid van cijfers op regionaal niveau. Er zijn nog steeds van een groot aantal indicatoren geen recente cijfers structureel op regionaal niveau beschikbaar. Dit geldt met name voor de enabler Basics, op het gebied van voorzieningen, cultuur en leefomgeving. Maar ook voor Business zijn de cijfers niet altijd eenduidig, zoals cijfers van het aantal starters. Naast de kwaliteit van cijfers komt dit mede door het gebruik van verschillende definities door verschillende partijen.

ECONOMISCHE GROEI

De regionaal economische groei was met 3,0% hoger dan nationaal (2,0%). Ook verbetert de regio zich ten opzichte van het jaar ervoor; in 2014 was de groei 2,2%. Daarmee is Brainport een van de snelst groeiende regio’s van Nederland.

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

De arbeidsproductiviteit ligt in de regio met €105.400 hoger dan het Nederlandse gemiddelde van €103.300. Sinds 2013 ontwikkelt de arbeidsproductiviteit zich weer positief. In Brainport stijgt de arbeidsproductiviteit met 3,3% in 2014. Dit is boven het Nederlandse gemiddelde van 2,3%. De arbeidsproductiviteit in de industrie is in Brainport nog een stuk hoger dan gemiddeld in Nederland; €133.800 tegenover €103.300.

BANEN

Het aantal banen nam voor het eerst in drie jaar toe. In 2015 zijn er in Brainport 399.900 banen, 1.400 meer dan in 2014 (+0,3%). Opvallend is dat de banengroei de afgelopen jaren met name bij eenmanszaken en de grootste bedrijven zit. In bedrijven binnen de Topsectoren Creatieve Industrie (+4,2%) en HTSM (+1,8%) neemt het aantal banen hard toe.

SNELLE GROEIERS

In 2015 stijgt het aantal snelle groeiers als % van alle bedrijven van 9,0% naar 9,3%. Het aandeel snelle groeiers is hoger dan gemiddeld in Nederland (7,8%). Snelle groeiers brengen innovatie, dynamiek en banen in de economie, prikkelen de concurrentie en dagen uit tot vernieuwing.

MIGRATIE

De regio is aantrekkelijk om naar toe te verhuizen, het binnenlands migratiesaldo is al 4 jaar op rij positief. In 2014 kwamen er 1.300 mensen meer in de regio wonen dan dat er vertrokken. Opvallend verschil is dat er in 2014 aanzienlijk minder mensen kozen voor de stad Eindhoven, maar juist voor de omliggende gemeenten.

WERKLOOSHEID

Voor het eerst sinds 2011 daalt de werkloosheid, zowel regionaal als nationaal. In totaal zijn er gemiddeld in 2015 27.000 werklozen in de regio. Onder hen zijn vooral midden- en laagopgeleiden. De werkloosheid in Brainport ligt al jaren onder het Nederlands gemiddelde.

BEROEPSBEVOLKING

De leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking laat vergrijzing zien. Het aandeel 45 tot 75-jarigen neemt in tien jaar toe met 8,5%, waarvan 1,0% tussen 2013 en 2015. De vergrijzing van de beroepsbevolking in de regio blijft weliswaar onder het nationale gemiddelde.

TECHNIEKSCHOLIEREN

Het aantal scholieren op het voortgezet onderwijs dat kiest voor een techniekprofiel neemt toe. Intussen volgen 5.500 scholieren in de regio een technisch profiel. De laatste jaren kiezen vooral ook meer meisjes voor een technisch profiel. In 2014 kiest 50,5% van de meisjes op het voortgezet onderwijs in Brainport voor een techniekprofiel.

PATENTEN

In de top 7 Europese patentaanvragen uit Nederland staan 3 bedrijven uit de Brainport regio. Deze drie bedrijven zijn goed voor respectievelijk 84,2% en 40,1% van alle patenten uit Noord-Brabant en Nederland. Philips is met ruim een derde van alle patentaanvragen nog steeds veruit koploper in het aantal Europese patentaanvragen uit Nederland.

R&D

In de lijst met top R&D bedrijven in Nederland staan 5 bedrijven uit Brainport. Deze bedrijven zijn goed voor 61,5% van de totale R&D-uitgaven van alle bedrijven op de lijst. Hoewel de totale uitgaven van de top 25 bedrijven zijn gedaald, zijn de totale R&D uitgaven van de Brainport bedrijven gestegen.

BUITENLANDSE NATIONALITEITEN

Het aantal niet-Nederlanders in de regio neemt in 2015 met 5,7% toe tot 41.500. Dit geeft een indruk van het internationale karakter van de regio en haar diversiteit. In de afgelopen tien jaar is het aantal niet-Nederlanders regionaal tweemaal zo hard gestegen als nationaal. Het aantal Aziaten dat naar Brainport komt neemt toe, terwijl het aantal mensen uit Afrika of Oceanië juist daalt.

EXPORT

De regionale goederenexport stijgt in 2015 met 4,7% tot ruim €22,9 mld. Gemiddeld in Nederland daalt de export met 0,2%. De regionale export bestaat voor bijna 70% uit industrie. De industrie export stijgt regionaal met 6,9% en ook nationaal is in deze sector groei zichtbaar (+3,1%).

BEREIKBAARHEID

Met 59.500 treinreizigers per dag is Eindhoven Centraal Station in aantal reizigers in 2014 het 7e station van Nederland. In 2014 nemen iedere werkdag 84.300 reizigers de trein op een van de 11 stations in Brainport. In vergelijking met 2013 is dit een daling van -1,3%, terwijl het totaal aantal treinreizigers in Nederland stijgt met 0,7%.

PENDEL

De grote meerderheid van alle inwoners van Brainport werkt ook in deze regio (81,5%). In vergelijking met andere regio's is dit hoog. Alleen in Zuid-Limburg, Twente en Zeeuws-Vlaanderen werken meer personen in dezelfde regio als waar ze wonen. Opvallend is het type regio in de top 10, hiertoe behoren zowel regio ́s aan de rand van het land, als grootstedelijke regio's. En dat terwijl deze in bereikbaarheid en beschikbaarheid van openbaar vervoer sterk verschillen.

Rapporten

 • Nederland stijgt 3 plaatsen en is terug in de top 5 kenniseconomieën wereldwijd
  Global Competitiveness Index – World Economic Forum

 • Startupdelta sterk vanwege internationale oriëntatie, lifestyle en infrastructuur, maar kapitaal ontbreekt
  The Global Startup Ecosystem Report – Compass

 • R&D-uitgaven komen vaker terecht in Azië en minder in Europa en Noord-Amerika
  Global Innovation 1000: Innovation ́s New World Order – Strategy

 • Daling van de overheidssteun voor R&D van 7,6% over de periode 2013-2019
  Totale investeringen in Wetenschap en INnovatie 2013-2019 – Rathenau

 • Brainport fungeert als motor voor de landelijke economie
  Regiovisie Krachtige groei in Zuidoost-Brabant - ING

 • Eindhoven is de 5e aantrekkelijkste stad in Nederland voor internationale investeerders
  Attractiveness survey – Ernst & Young

 • Nederland schiet tekort op scholing van ouderen
  Human Capital Report – World Economic Forum

BRAINPORT NEXT GENERATION


De vernieuwde strategie Brainport Next Generation is gericht op het versterken van verschillende domeinen, onze enablers, verrijkt met maatschappelijke uitdagingen, onze drivers, voor economische groei. Het toekomstig economische succes hiervan laat zich vertalen in MEEDOEN, CONCURREREN en VERDIENEN.