BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Scenario's

De Brainport regio ziet de wereld om zich heen snel veranderen en staat voor grote uitdagingen. Hierin is nog veel onzeker: Welke technologie breekt door? Behoudt de regio, en ook Europa, haar concurrentievermogen? Wat motiveert mensen? Scenario-denken stelt ons in staat om ons op de toekomst voor te bereiden.

Met scenario’s rekken we ons eigen denken op, door te kijken naar toekomstige ontwikkelingen. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar mogelijke toekomstige wereldbeelden. De toekomst zal uiteindelijk een combinatie van de verschillende wereldbeelden zijn.

Met de scenario’s dagen we onszelf uit om kritisch naar onze regio te kijken. Zo kunnen we nagaan of de huidige strategie ook in de toekomst robuust is. We creëren bewustzijn over welke keuzes in een bepaald scenario wel en niet passen, en stellen onszelf in staat om alert te kunnen reageren wanneer we van een bepaald scenario meer signalen krijgen.

Voor Brainport Regio Eindhoven zijn drie scenario’s, ofwel wereldbeelden, ontwikkeld:

Download het document over de Brainport Scenario's

.

Dutch Design Week 2017 21 oktober - 29 oktober

Dutch Design Week 2017

Lees meer
Glow 2017 11 november - 18 november

Glow 2017

Lees meer
Debat in de Stad - 13 november 2017 13 november

Debat in de Stad - 13 november 2017

Lees meer
Debat in de Stad - 7 maart 2018 07 maart

Debat in de Stad - 7 maart 2018

Lees meer