Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Scenario's

Brainport Eindhoven ziet de wereld om zich heen snel veranderen en staat voor grote uitdagingen. Hierin is nog veel onzeker: welke technologie breekt door? Behoudt de regio, en ook Europa, haar concurrentievermogen? Wat motiveert mensen? Scenario denken stelt ons in staat om ons op de toekomst voor te bereiden.

Met scenario’s rekken we ons eigen denken op, door te kijken naar toekomstige ontwikkelingen. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar mogelijke toekomstige wereldbeelden. De toekomst zal uiteindelijk een combinatie van de verschillende wereldbeelden zijn.

Met de scenario’s dagen we onszelf uit om kritisch naar onze regio te kijken. Zo kunnen we nagaan of de huidige strategie ook in de toekomst robuust is. We creëren bewustzijn over welke keuzes in een bepaald scenario wel en niet passen, en stellen onszelf in staat om alert te kunnen reageren wanneer we van een bepaald scenario meer signalen krijgen.

Voor Brainport Eindhoven zijn drie scenario’s, ofwel wereldbeelden, ontwikkeld:

Download het document over de Brainport Scenario's

.

Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer
AI in Engineering Symposium 29 oktober

AI in Engineering Symposium

Lees meer