BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Basics


BETERE INTERNATIONALE BEREIKBAARHEID, EEN TOP-VESTIGINGSKLIMAAT EN AANTREKKELIJK IMAGO

Bij een internationale topregio hoort een woon-, werk- en leefklimaat op topniveau. De agglomeratiekracht en het stedelijke netwerk van Brainport kunnen we nog verder vergroten door ons excellent te verbinden met omringende regio's in Zuid Nederland, de andere twee pijlers van de Nederlandse economie - de mainports Amsterdam en Rotterdam - en economische hotspots over de grens. De internationale bereikbaarheid krijgt een verdere impuls door de groei van zakelijk relevante bestemmingen vanaf Eindhoven Airport. We streven ernaar om het aanbod van voorzieningen en activiteiten in Brainport, zoals op gebied van cultuur en sport, in overeenstemming te brengen met de internationale concurrentiepositie die wij als Brainport innemen. En vanzelfsprekend blijven we onze mondiale bekendheid bij kenniswerkers, start-ups en investeerders uitbouwen.