BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Vijf grote maatschappelijke uitdagingen

In Brainport bedenken we oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken rondom gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid kenmerken zich bijna altijd door een combinatie van techniek én design én sociale innovatie. En juist hier liggen de talenten van Brainport. We stimuleren onze bedrijven en kennisinstellingen om met creatieve, vernieuwende oplossingen te komen voor deze vraagstukken. Zo maakt Brainport van maatschappelijke uitdagingen de economische kansen van morgen én dragen we bij aan een duurzamere, gezondere en veiligere samenleving.

Met living labs brengen we nieuwe technologieën naar de markt

Oplossingen voor deze grote maatschappelijke vraagstukken kenmerken zich bijna altijd door een combinatie van techniek, design en sociale innovatie. En juist hier liggen de talenten van de Brainportregio. We stimuleren de eigen bedrijfs- en kennisbasis om met creatieve, vernieuwende oplossingen te komen voor deze vraagstukken. De regio profiteert zo als eerste economisch en maatschappelijk van het hier aanwezige innovatieve vermogen. Door gebruikers, klanten en inwoners centraal te stellen komen we tot vroege implementatie van steeds snellere innovaties. Sterke consortia van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke actoren formuleren de contouren voor doorbraakprojecten en 'living labs'. We verkennen de extra impuls die we hieraan kunnen geven. De impact en het succes zal per situatie anders zijn. Sommige ontwikkelen zullen wellicht niet slagen. Dat vooruitzicht ontmoedigt ons niet. Dat hoort nu eenmaal bij innovatie. En innovatie hoort bij Brainport.


In Brainport bedenken we oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.

Bekijk de grand challenges waar Brainport zich op richt

Health

Technologie en sociale innovatie om ouderen langer en gezonder te laten leven.

Energy

Duurzame zonne-energie toepassingen.

Mobility

Bundeling van unieke kennisbasis voor efficiënt en veilig weggebruik.

Agrifood

Hightech oplossingen voor gezonder voedsel.

Safety

Technologie voor stedelijke veiligheid.