Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Energy

Duurzame zonne-energie toepassingen

De zon bezit enorme potentie als duurzame energiebron. Brainport Eindhoven loopt wereldwijd voorop in het slim benutten van zonne-energie, met als vlaggenschip Solliance: een onderzoekscentrum dat technologie ontwikkelt voor het printen van zonnecellen op dunne folies en glas die geïntegreerd kunnen worden in wanden, daken en wegen. Ondertussen krijgen industriële toepassingen daarvan vorm binnen het Brainport-ecosysteem. Solliance spin-off Solarge maakt business van prefab daken met ingebouwde zonnecellen. Eén van de eerste locaties waar die straks te vinden zijn is proeftuin Brainport Smart District.

Uitgelicht: Solliance en Solarge
Het op High Tech Campus Eindhoven gevestigde Solliance werkt aan de nieuwste generatie, dunne film zonnecellen. “Als partner van de industrie, vanuit de insteek om solar ter beschikking te stellen als halffabricaat”, benadrukt Huib van den Heuvel, tot voor kort Solliance directeur. Sinds april 2018 is hij één van de initiatiefnemers van Solliance spin-off Solarge dat een bijdrage wil leveren aan het op grote schaal realiseren van ‘nul op de meter’ woningen met behulp van prefab zonnedaken. “Alle benodigde ingrediënten daarvoor zijn in Brainport Eindhoven aanwezig.”

Solliance steunt op een krachtig consortium: een joint venture van TNO (inclusief het per 1 april geïntegreerde ECN), Holst Centre and imec met directe betrokkenheid van TU Eindhoven, Universiteit Hasselt, TU Delft en onderzoekcentrum Jülich. Deze grote namen werken volgens het shared research principe samen met tal van marktpartijen. “Van bouwers en ontwerpers tot en met gebruikers, binnen een uitdijend netwerk.”

Nul op de meter met R&D vruchten van Solliance onder de arm, gaat Van den Heuvel nu aan de industriekant aan de slag met Solarge. De start-up maakt prefab daken van dakbedekking en zonnecellen ineen, om te installeren als onderdeel van een totaalpakket, samen met een geschikt verwarmingssysteem en isolatie. Het resultaat: ‘nul op de meter’. “Ons eerste doel is 100 proefdaken opleveren in 2021. Daarna richten we ons op nieuwbouwprojecten en op de renovatiemarkt. De opgave is enorm: er zullen miljoenen gebouwen verduurzaamd gaan worden, en dan spreken we alleen nog over Nederland.”

Solarge neemt deel aan proeftuin Brainport Smart District. “Een uitgelezen demonstratiemogelijkheid, waar de regio bovendien alle partijen en disciplines biedt die we nodig hebben. Solliance en Solarge zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met innovatieve ketenpartners. Onze business vraagt om samenwerking en integratie in de bouwketen. Daarvoor zitten we goed in Brainport Eindhoven.”

Meer informatie vind je op de website van Solliance en Solarge.

Uitgelicht: Brainport Smart District
Brainport Smart District is een proeftuin voor de maatschappij van morgen die de realisatie van duurzame ambities helpt versnellen. Er verrijzen 1500 huizen waarbij alle aandacht uitgaat naar smart, beter, mooier, veiliger en duurzamer wonen met meer sociale samenhang. De woningen wekken hun eigen energie op.  Slimme mobiliteit zorgt voor een goede bereikbaarheid en Food Technologie voor een gezonde wijk.

Doelgroepen zijn mensen die voor het eerst een huis kopen, expats uit de regio en oudere mensen. Het draait om samen leven en samen delen in een wereld met het internet der dingen als een grote verbindende factor.

Meer informatie vind je op de website van Brainport Smart District

Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer