BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Health


TECHNOLOGIE EN SOCIALE INNOVATIE OM OUDEREN LANGER EN GEZONDER TE LATEN LEVEN

Mensen worden ouder, maar het aantal gezonde levensjaren neemt niet toe. Meer dan de helft van de ouderen krijgt nog steeds te maken met chronische aandoeningen. Dit maakt onze samenleving kwetsbaar, ook omdat de zorgkosten onverminderd blijven stijgen. Dit vraagt om snellere toepassing van beschikbare technologie, een andere manier van het organiseren van de zorg met meer mogelijkheden voor de patiënt om zelf regie te voeren. Als ouderen langer gezond zijn, kunnen ze langer een betekenisvolle invulling geven aan hun leven, langer meedoen in de maatschappij en het economisch verkeer. Om nieuwe zorgtechnologie in combinatie met sociale innovaties op grotere schaal te testen en ontwikkelen wordt het opzetten van een 'living Lab' in Brainport verkend. Bij succes zou dit een belangrijke stimulans betekenen voor competentieontwikkeling en nieuwe samenwerkingsmodellen voor zorginstellingen, maar ook voor onderzoek binnen onderwijs- en kennisinstellingen, voor start-ups in de gezondheidssector en voor innovaties van bedrijven die zich verder willen ontwikkelen of hier willen vestigen.