Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Health

Snel de markt op met zorginnovaties

Ouderen leven steeds langer en willen zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving en zelfredzaam zijn. En evengoed wil de jongere generatie een hoge kwaliteit van leven. Maar over de hele linie neemt helaas het aantal chronisch zieke en kwetsbare mensen toe. Behalve maatschappelijk onwenselijk, is dat een economisch probleem: de toch al krimpende beroepsbevolking kan geen uitvallers missen. Ontwikkelingen als deze zetten het zorgsysteem onder druk. De vraag groeit naar goede, efficiënte en betaalbare zorg. In de Brainport Nationale Actieagenda staat prominent dat 100.000 Brabanders twee jaar langer moeten meedoen in economie en maatschappij. Uitvoering van het Actieagenda-punt komt daarom neer op: het versnellen van zorginnovatie.

De Brainport-regio pakt de handschoen op, met als een belangrijke speler Coöperatie Slimmer Leven 2020. Dit innovatienetwerk zet zich in voor het versneld ontwikkelen van innovaties in zorg, welzijn en wonen die mensen de regie geven over hun eigen gezondheid, de kwaliteit van leven kunnen verbeteren en zorg goedkoper kan maken. Aan het bedrijfsleven vervolgens de taak om met beproefde toepassingen daadwerkelijk de markt op te gaan. Interessant voor ondernemers in dat verband, is het project CrossCare waarin Slimmer Leven 2020 als leadpartner en proeftuin fungeert. Het gaat om een Interreg Nederland-Vlaanderen project dat praktisch en financieel ondersteunt om zorginnovaties succesvol (internationaal) op de markt te brengen.

Uitgelicht: Coöperatie Slimmer Leven 2020
Coöperatie Slimmer Leven 2020 is een alliantie van zorgorganisaties, professionele netwerken, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, bedrijven, kennisinstellingen, overheden én eindgebruikers. Inmiddels zijn bijna 70 organisaties aangesloten die in cross-over verbanden werken aan technologische en sociale zorginnovatie. Met als uiteindelijk doel: een grootschalige invoering van slimme toepassingen, zowel in zorginstellingen als bij mensen thuis. Denk daarbij aan domotica, zorg op afstand en apps en diensten voor (zelf-) management van zorg. Dankzij de expertise van de coöperatieleden loopt de Brainport-regio hierin voorop.

Belangrijke Slimmer Leven thema’s zijn:

  • Het versterken van de digitale infrastructuur voor de zorg;
  • Tekorten aan zorgpersoneel aanpakken en de nieuwe lichting toekomstbestendig opleiden;
  • Inzet op eHealth-toepassingen die de zorgketen efficiënter, veilig en voor iedereen beschikbaar maken;
  • Inzet op zorginnovaties om thuiszorg anders te organiseren en mensen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen;
  • Inzet op vitaliteit: het bevorderen van lichamelijke en geestelijke vitaliteit om te kunnen (blijven) participeren in werk en samenleving.

Eén van de partners van Slimmer Leven 2020 is Philips Health Care Benelux. CEO Hans de Jong schetst de zorgmarkt van nu en morgen, hoe Philips daarop inspeelt, en het belang van samenwerking in breder verband zoals in Slimmer Leven:
“Naarmate ons zorgstelsel zich ontwikkelt van ziektezorg naar gezondheidszorg en een hogere kwaliteit van leven wordt de rol van het individu nog belangrijker. Op naar een wereld waarin het zorgstelsel en het leven van patiënten geïntegreerd zijn.

Dankzij de digitale revolutie en de opkomst van het ‘Internet of Things’ verschuift meer en meer invloed naar de patiënt. Deze ontwikkelingen stellen mensen in staat gezonder te leven door gebruik te maken van onderling verbonden technologieën.

Zorg op afstand, door middel van eHealth, wordt door deze trends steeds belangrijker. Het stelt ons in staat om regie over de eigen gezondheid te houden. Zodat we, op latere leeftijd, langer zelfstandig kunnen blijven.  Ook jongere leeftijdsgroepen met gezondheidskwesties kunnen meer taken zelf vanuit huis doen en daarmee hun zelfstandigheid behouden.

Philips richt zich op naadloze monitorings- en begeleidingsoplossingen langs het gehele Health Continuum: een wereld waarin het zorgstelsel en het leven van de patiënten geïntegreerd zijn. Daarom zijn we partner van de ‘Slimmer Leven 2020’-coalitie. Zodat we, in samenwerking met andere bedrijven, kennisinstellingen, en overheden, versneld slimme innovaties ontwikkelen voor zorg, wonen, en welzijn.”

Meer informatie vind je op de website van Slimmer Leven 2020

Uitgelicht: Crosscare
Het project CrossCare wil de drempel verlagen om zorginnovaties succesvol naar de markt te brengen. In de praktijk blijven namelijk veel belangrijke kennis en toepassingen op de plank liggen. Het aantal innovaties dat in de praktijk de markt haalt is slechts 35%.

CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van zorgproeftuinen en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Het is een grensoverschrijdend project van Interreg Nederland-Vlaanderen en doordat CrossCare beschikt over zes zorgproeftuinen in Nederland en Vlaanderen, kunnen zorginnovaties getest en doorontwikkeld worden door eindgebruikers in allerlei doelgroepen en in beide landen.

Deelname aan CrossCare betekent toegang tot een internationale markt.

Meer informatie vind je op de website van CrossCare.

Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer
AI in Engineering Symposium 29 oktober

AI in Engineering Symposium

Lees meer