Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Safety

Samen sterk voor veiligheid

In Brainport Eindhoven werken overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen met eindgebruikers aan een grotere veiligheid van individu tot 'menigte' en van wijk tot bedrijventerrein. Een voorbeeld is de samenwerking binnen het DITSS project De-escalate in uitgaansgebied Stratumseind in Eindhoven. Een ander, recent veiligheidsinitiatief als resultaat van een krachtenbundeling binnen het Brainport-ecosysteem, is een in 2018 op te starten Brainport Cyber Weerbaarheid Centrum (BCWB). Het doel: de kennisintensieve maakindustrie te helpen met weerbaarheid tegen digitale spionage en sabotage. Met nadruk ook mkb’ers krijgen nu de kans om hun weerbaarheid te vergroten tegen online aanvallen.

Uitgelicht: Cyber Weerbaarheid Centrum
Ruim twintig grote bedrijven, waaronder ASML, DAF, FEI, NTS Group en Philips, wisselen al vertrouwelijk informatie uit op het gebied van cybersecurity binnen de Eindhoven Cyber Security Groep (ECSG). Het sterk verweven, hightech georiënteerde ecosysteem van Brainport Eindhoven is echter pas echt veilig als alle spelers weerbaar zijn tegen cybercrime. Daarom besloten de ECSG, Brainport Industries, Brainport Development en de Provincie Noord-Brabant gezamenlijk de opgedane expertise van de ECSG verder uit te bouwen tot een regionaal Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport (CWCB) – de eerste in zijn soort in Nederland die bovendien wordt aangesloten op vertrouwelijke informatie van het Rijk. Naar verwachting gaat het CWCB eind 2018 van start.

Projectleider Robert-Jan Marringa schetst de serieuze bedreiging die cybercriminaliteit vormt voor Brainport bedrijvigheid. “De voorbeelden van cyberaanvallen wereldwijd zijn legio en de economische impact voor een bedrijf en/of regio kan enorm zijn. Grote bedrijven als ASML en Philips zullen een succesvolle cyberaanval wel te boven komen, maar voor de mkb’ers in Brainport Eindhoven is dat maar zeer de vraag. Zij hebben daarvoor vaak onvoldoende kennis en middelen voorhanden. Ondertussen raken we met z’n allen steeds meer en intensiever digitaal met elkaar verknoopt. Dat vraagt om een BCWC ten behoeve van het hele ecosysteem, inclusief het kleinere bedrijfsleven.”

Uitgelicht: Stichting DITSS en het project De-escelate
Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) is een non-profit regieorganisatie die veiligheidsvraagstukken, innovaties en business met elkaar verbindt.

Stichting DITTS levert samen met overheden, kennisinstellingen en bedrijven een bijdrage aan een veilig en rechtvaardig Nederland van morgen, en biedt daarvoor het hoofd aan oorzaken en gevolgen van de ‘vierde industriële revolutie’: de nieuwe maatschappelijke verhoudingen en spanningen, de veranderde sociale interactie, big data, de effecten daarvan op de persoonlijke levenssfeer en identiteit, veiligheid en handhaving van online wet- en regelgeving, iTechnology en andere technische mogelijkheden.

De-escalate is een DITSS project waarin interactieve lichtscenario’s worden ontwikkeld die bijdragen aan de-escalatie en het managen van potentieel agressieve situaties. Uitgaansgebied Stratumseind in Eindhoven fungeert als ‘living lab’. Het project levert bruikbare en aantoonbaar effectieve innovaties om mee in te grijpen wanneer menselijk gedrag uit de bocht dreigt te vliegen.

Onder regie van DITSS werken TU/e, bedrijfsleven en overheid in De-escalate samen. Een grote rol is er ook voor lokaal betrokkenen die direct feedback geven aan psychologen en lichtdesigners.

Meer informatie vind je op de website van DITSS

Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer
AI in Engineering Symposium 29 oktober

AI in Engineering Symposium

Lees meer