BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Samen maken we de toekomst

De wereld om ons heen verandert razendsnel. De internationale concurrentiepositie van Nederland wordt continu uitgedaagd. Een vernieuwende route naar toekomstig economisch en maatschappelijk succes, ligt in het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Hoe blijven we langer gezond? Hoe maken we onze mobiliteit duurzamer en efficiënter? Hoe voorzien we in de groeiende behoefte aan schone energie en gezond voedsel? Deze vragen dwingen ons om creatief en effectief te handelen. Brainport, met Eindhoven als hart, heeft hierin als een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie een doorslaggevende rol. Als innovatieve toptechnologieregio is Brainport bepalend voor de concurrentiekracht van Nederland. De combinatie van hightech, design én een uniek samenwerkingsmodel bepaalt de kracht van Brainport. Samen verzilveren we kansen die een snel veranderende wereld ons biedt. Zo draagt Brainport, als hightech groeiversneller, bij aan meer economische groei én aan een duurzame, gezonde en veilige samenleving.

Vandaag: aantrekkingskracht

Vandaag: aantrekkingskracht door synergie

Samen innoveren

In Brainport gaan hightech en design hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Samenwerking en kennisdeling zitten in ons DNA. Ze vormen de basis voor de kenmerkende open innovatie die Brainport slim en sterk maakt. Deze Brabantse manier van doen stelt ons in staat een groeiversneller te zijn; zowel op economisch als op maatschappelijk en persoonlijk vlak.

Groei in welvaart en welzijn, dát zijn onze drijfveren. Om groei te realiseren, gaan we steeds nieuwe verbindingen aan. Niet alleen binnen de Triple Helix samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen, maar steeds vaker daarbuiten. Ook zoeken we naar verbindingen tussen sectoren en met andere economisch sterke regio’s in de wereld. Juist in de verbinding ligt onze kracht. Daar waar hightech raakt aan maatschappelijke uitdagingen, ontstaat synergie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. te zien op campussen als de Automotive Campus, Food Tech Park Brainport, TU/e Campus en High Tech Campus Eindhoven. Op deze slimste plaatsen van Nederland, werken duizenden onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers in honderden bedrijven en instituten samen aan de ontwikkeling van baanbrekende technologieën en producten van morgen.

Door samenwerking ontstaat synergie. Samen zijn we slimmer, sterker en kunnen we beter reageren op veranderingen dan ieder afzonderlijk. Hierdoor hebben we een grote aantrekkingskracht op anderen en brengen we zowel het individu als de economie in beweging. Samen realiseren we groei. Dit heeft grote aantrekkingskracht op talentrijke studenten, kenniswerkers, ondernemers en investeerders van over de hele wereld. Niet voor niets ontving Brainport hiervoor de titel ‘Slimste regio van de wereld’.


Gisteren: vertrouwen als basis

Samen pionieren

Die unieke samenwerking, waarbij vertrouwen leidend is, komt voort uit de historie van de regio. In een omgeving waar met schaarse middelen - arme landbouwgrond en geen grondstoffen - toch een inkomen vergaard moest worden, ontwikkelde zich het besef dat men elkaar nodig heeft om te overleven en te groeien. Als begin 20e eeuw een maakindustrie opbloeit, met Philips en DAF als meest invloedrijke spelers, wordt Eindhoven een echte ‘company town’ met uitstraling naar de hele regio. Afsplitsingen van onder andere Philips leggen de basis voor de hedendaagse keten van kennis en slimme innovatie. Grote bedrijven zoals Philips, NXP, ASML, VDL en vele kleinere bedrijven vormen een uniek ecosysteem.

Na het faillissement van DAF en de reorganisatie van Philips in de jaren ’90, gaan in de regio ruim 36.000 arbeidsplaatsen verloren. De regio staat aan de rand van de afgrond. De toenmalige bestuurders kiezen op initiatief van Rein Welschen, de oud-burgemeester van Eindhoven, voor een nieuwe manier van samenwerken. Hij is samen met Henk de Wilt, bestuursvoorzitter van TU/e en Theo Hurks, voorzitter van de Kamer van Koophandel, de initiator van een nauwe Triple Helix samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Samen trekken ze investeringen aan en halen bijvoorbeeld TNO naar Eindhoven. Uit deze samenwerking is in 2005 Stichting Brainport voortgekomen met een eigen ambitie en strategie. Een unieke samenwerking, die in 2010 internationaal bekroond wordt met de Eurocities Award voor de stad Eindhoven.

Brainport maakte de afgelopen 20 jaar een enorme transitie door. Van een regio met krimpende industrie en grote werkloosheid naar een internationale hightech hotspot in een mondiaal netwerk. Deze transitie, van maakindustrie tot kennis- en vertrouwensketen, is kenmerkend voor de strategische wendbaarheid en de mentaliteit van de regio. De manier van werken vormt de basis voor open innovatie en leert ons dat kennis delen leidt tot vermenigvuldiging van die kennis. Het is juist die mentaliteit die Brainport zijn kracht geeft.


Morgen: de toekomst start hier

Samen groeien

We hebben hard gewerkt om een toonaangevend hightech centrum van Europa te worden, met sterk ontwikkelde specialisaties op het gebied van bijvoorbeeld mechatronica, robotica en ‘advanced materials’. Brainport levert een grote bijdrage aan de nationale export en domineert de top van de Nederlandse R&D bedrijven. Dit schept veel nieuwe banen in en buiten de regio. Brainport levert de meeste Nederlandse patenten (44%) en dubbel zo veel als Europese topregio´s als Stockholm en München. Eindhoven heeft volgens de Financial Times, na Londen en Helsinki, Europa´s beste investeringsklimaat. Dat toont onze potentie aan, maar die mooie positie is niet vanzelfsprekend. We moeten ons blijven ontwikkelen, continu vernieuwen en nieuwe allianties aangaan.

Technologische ontwikkelingen gaan razend snel en zetten onze wereld op zijn kop. Stilstaan is geen optie, we moeten meebewegen en adaptief zijn. Door continu te ontwikkelen en nieuwe technologieën te omarmen, realiseren we groei. Iedereen kan meedoen. Bij de Triple Helix samenwerking betrekken we burgers, klanten, consumenten, investeerders, designers en corporaties. Samen springen we in de achtbaan van hightech ontwikkelingen. Een enerverende tocht waar we nieuwe markten creëren door oplossingen te vinden voor problemen waar de mensheid mee worstelt. Zo zal Brainport ook in de toekomst economisch voorop blijven gaan.

Om dit mogelijk te maken, blijven we de komende jaren werken aan het behouden en aantrekken van meer R&D, goed gekwalificeerd personeel op alle niveaus, meer startende en snel groeiende innovatieve bedrijven én investeerders om ze vleugels te geven. Om bedrijven, investeerders, kenniswerkers en technische arbeidskrachten naar onze regio te halen en te behouden, verbeteren we het vestigingsklimaat en gaan vernieuwende samenwerkingsvormen en internationale verbindingen aan. Onze aantrekkingskracht moet zo groot zijn, dat er continu nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van samenwerking kunnen ontstaan.

Brainport zal ook in de toekomst het verschil maken. Met een gigantisch netwerk en steeds wisselende coalities, kunnen we inspelen op een snel veranderende wereld. Samen zijn we in staat om producten en diensten te ontwikkelen die een passend antwoord bieden op toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Brainport is en blijft de hightech groeiversneller van de Nederlandse economie.

Samen maken we de toekomst