BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport in de tijd

De concentratie kennis- en maakindustrie die kenmerkend is voor Brainport, is historisch gegroeid, vanaf de industriële revolutie. Huidige, in Brainport gewortelde multinationals zoals Philips en DAF hebben hierin een belangrijk aandeel. Ook bedrijven in andere sectoren, zoals de textielindustrie, stimuleerden de ontwikkeling van Brainport, onder meer door hun bijdrage aan de werkgelegenheid. Toeleveringsbedrijven als de VDL Groep en verzelfstandigde onderdelen van Philips, zoals ASML, brachten in Eindhoven en omgeving veel nieuwe werkgelegenheid op het gebied van hoogwaardige technologie.

Innovatie-ecosysteem

Begin jaren negentig, in reactie op de massaontslagen bij DAF en Philips en hun toeleveranciers, besloten 21 gemeenten in de regio tot samenwerking. Zij creëerden met hulp uit 'Brussel' een fonds voor economische structuurversterking: het Stimulusprogramma. Het programma bleek succesvol. Hierop voortbouwend sloegen bedrijven, overheden en kennisinstellingen de handen ineen. Als ‘triple helix’ legden zij de basis voor ‘innovatie-ecosysteem’ Brainport.