Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Stichting PhotonDelta - Photonic Integrated Technology Center

Geïntegreerde fotonica is een opkomende technologie met een potentiële markt van honderden miljarden. Fotonica lijkt veel op elektronica, maar in plaats van elektronen gebruikt het licht (fotonen) om de informatie door te zetten. Fotonica gebruikt veel minder energie, het is sneller en het biedt een schat aan nieuwe mogelijkheden. Een van de belangrijkste problemen die fotonica helpt oplossen, is het exploderende energieverbruik van datacenters, doordat fotonische microchips veel minder energie verbruiken dan hun elektronische voorgangers. Een ander voorbeeld van fotonicatoepassingen is een zeer nauwkeurig monitoringsysteem voor vliegtuigvleugels, bruggen of hoge gebouwen.

Voortkomend uit o.a. de TU Eindhoven en Universiteit Twente lopen innovatieve Nederlandse mkb-ondernemingen voorop in de ontwikkeling van geïntegreerde fotonische chips, maar de hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling zijn een hoge drempel voor deze nog kleine bedrijven. Productie vereist hoogopgeleid personeel, dure apparatuur, cleanrooms, en productieprocessen hebben momenteel nog steeds een hoge uitval en zijn traag. Dit was werkbaar voor fundamenteel onderzoek, maar niet voor onderzoek voor commerciële doeleinden. De productielijn moet daarom naar een hoger niveau worden getild.

Rijk, provincies, bedrijven en kennisinstellingen steken de komende jaren 242 miljoen euro in de Nederlandse fotonica-technologie om de wereldwijde koppositie te behouden en de technologie verder te ontwikkelen. De Regio Deal draagt hier 35 miljoen aan bij. Tot 2025 zal dat zo'n 4000 banen opleveren. De helft daarvan komt in de regio Eindhoven.  

Het strategisch plan voor de komende acht jaar is eerder dit jaar door de sector aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer. De komende jaren zal het plan onder leiding van Stichting PhotonDelta tot uitvoering komen waarbij onder meer het genereren van nieuwe bedrijvigheid, versterken van de huidige infrastructuur en verder opbouwen van het imago van Brainport als wereldleider op het gebied van geïntegreerde fotonica de doelstellingen zijn. 

Meer informatie vind je op de website van PhotonDelta

  • Programmalijn: C - Innovaties met maatschappelijk impact
  • Begunstigde: PhotonDelta
  • Contactpersonen: Ewit Roos en Marloes Lenting
  • Adres: High Tech Campus 41, 5656 AE, Eindhoven
  • Partners: Partners PhotonDelta
  • Startdatum: 01/06/2018
  • Einddatum: 31/12/2025
  • Rijksbijdrage Regio Deal: €34.650.000
  • Regio middelen: €45.000.000
  • Totaal: €79.650.000

Bovenstaande bedragen zijn totaalbedragen. De middelen worden jaarlijks op basis van bestedingsplannen vastgesteld en na goedkeuring uitbetaald op projectbasis.

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.

Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer