BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen van Brainport Development


  • de heer drs. A.L.M. (Ton) Nelissen, Voorzitter
  • de heer prof. dr. ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman, Lid
  • de heer dr. G.P. (Gerrit) van der Beek, Lid