Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen van Brainport Development


  • de heer drs. A.L.M. (Ton) Nelissen, Voorzitter
  • de heer dr. G.P. (Gerrit) van der Beek, Lid
  • de heer Mr. J.P. (Jo) van Ham, Lid

    Toegevoegd adviseur:
  • de heer prof. dr. ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman, Lid