Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Regionale Zorginfrastructuur

Kwetsbare burgers zullen in toenemende mate een beroep doen op mantelzorgers, het informele netwerk en zorgprofessionals. Nieuwe dienstverleningsconcepten die gebruik maken van technologie dragen bij aan het duurzamer organiseren van zorg en welzijn. Burgers en mantelzorgers kunnen met behulp van technologie bijvoorbeeld zelf hun probleem of vraag oplossen of technologie kan ingezet worden om het netwerk van potentiële informele en professionele ondersteuners op een slimme, getrapte manier in te zetten. Randvoorwaarden voor het integreren van innovatieve dienstverleningsconcepten in de dagelijkse praktijk zijn dat informatie gedeeld kan worden met de juiste stakeholders op het juiste moment en dat dit op een veilige en betrouwbare manier gebeurt.

Een regionale infrastructuur die in deze randvoorwaarden voorziet, heeft een katalyserende werking voor de uitrol en opschaling van innovatieve dienstverleningsconcepten die bijdragen aan vitaliteit en gezondheid van kwetsbare burgers en hun mantelzorgers. Doelstelling van het project ‘Regionale zorginfrastructuur’ is om een dergelijke infrastructuur te realiseren en via deze infrastructuur 10.000 burgers in de Brainport-regio gebruik te laten maken van innovatieve dienstverleningsconcepten die hen ondersteunen bij langer, prettig en veilig thuis wonen en meedoen in de samenleving.

  • Programmalijn: C – Innovaties met maatschappelijke impact
  • Begunstigde: Coöperatie Slimmer Leven 2020 u.a.
  • Contactpersoon: Henri Smits
  • Adres: Emmasingel 11, 5611 AZ Eindhoven
  • Partners: BRE-EFX, Centrale24 B.V., Stichting Regionale Zorg Communicatie Centrum (RZCC)
  • Startdatum: 01/01/2018
  • Einddatum: 01/08/2021
  • Rijksbijdrage Regio Deal: € 1.980.000
  • Cofinanciering regio: € 5.750.000
  • Totaal: € 7.730.000

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.

Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer