Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Stichting Brainport

Stichting Brainport is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brainport. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development.

Waarom Stichting Brainport?

Brainport Eindhoven kent de sterkste concentratie van kennisintensieve maakindustrie in Nederland. De regio heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een krachtige economische motor van Nederland, waarin kennis en talent de brandstof vormen voor technologische innovatie en nieuwe business. Volgens velen is Nederland dankzij de inspanningen van Brainport sterker uit de economische crisis gekomen. De regio zorgt voor veel werkgelegenheid en levert baanbrekende oplossingen voor grote uitdagingen waar de wereld voor staat: energietransitie, een gezonde samenleving en duurzame mobiliteit. Brainport is met haar sterke positie in sleuteltechnologieën dan ook van doorslaggevend belang om de Nederlandse economie naar een ‘next level’ te brengen. Alleen door samen op te trekken kan Brainport ervoor zorgen dat Nederland één van de meest concurrerende landen van de wereld blijft. Leidraad hiervoor is de Brainport Nationale Actieagenda met de Regio Deal Brainport Eindhoven als vliegwiel.

Samenstelling Stichting Brainport

de heer J.A. (John) Jorritsma, Burgemeester Gemeente Eindhoven, voorzitter
mevrouw P.J.M.G. (Elly) Blanksma-van den Heuvel, Burgemeester Gemeente Helmond, lid
de heer M.J.A. (Marcel) Delhez, Burgemeester Gemeente Veldhoven, lid
de heer J.G.M.T. (Hans) Ubachs, Burgemeester Gemeente Best, lid
vacature MRE
de heer R.J.H.M. (Robert-Jan) Smits, Voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven, secretaris/penningmeester
de heer drs. A.H.P.M. (Antoine) Wintels, Voorzitter College van Bestuur Summa College, lid
mevrouw drs. E.C. (Nienke) Meijer, Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen, lid
de heer dr. K. M. (Koen) Becking, Voorzitter College van Bestuur Tilburg University, lid
de heer ir. J.J. (Hans) de Jong, Directievoorzitter Philips Electronics Benelux, plaatsvervangend voorzitter
de heer ir. M.H. (Marc) Hendrikse, CEO NTS-Group, lid
de heer F.J. (Frits) van Hout, Member of the Board of Management ASML Holding NV , lid
de heer F.H.G.M. (Frans) Huijbregts, directeur/eigenaar Huijbregts Groep, lid
de heer A.A.J. (Ad) van Berlo, Voorzitter VanBerlo Group, lid