BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Stichting Brainport

Stichting Brainport is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brainport. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development.

Waarom Stichting Brainport?

Het uiteindelijke doel is Brainport met een internationaal gevestigde naam en positie op het gebied van hightech en innovatie. Dit is niet zomaar een ambitie, maar noodzaak. Om concurrerende regio’s in Europa voor te blijven en zo het succes van Brainport te continueren. Want Brainport is van onschatbare waarde voor de Nederlandse economie. Naast Rotterdam Seaport en Amsterdam Airport is Brainport een van de drie pijlers van de Nederlandse economie. Leidraad voor de stichting was tot voor kort het strategische programma ‘Navigator 2013, Lissabon voorbij!’ dat zij in 2005 heeft opgesteld. Op basis van dit programma is in 2011 Brainport 2020: Visie, strategieën en uitvoering opgeleverd, de nieuwe koers voor Zuidoost-Nederland, die voortborduurt op de Navigator.

Samenstelling Stichting Brainport

de heer J.A. (John) Jorritsma, Burgemeester Gemeente Eindhoven, voorzitter
mevrouw P.J.M.G. (Elly) Blanksma-van den Heuvel, Burgemeester Gemeente Helmond, lid
mevrouw A.M. (Letty) Demmers-van der Geest, Waarnemend burgemeester Gemeente Veldhoven, lid
de heer J.G.M.T. (Hans) Ubachs, Waarnemend burgemeester Gemeente Best, lid
vacature MRE
de heer ir. J.H.J. (Jan) Mengelers, Voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven, secretaris/penningmeester
de heer drs. A.H.P.M. (Antoine) Wintels, Voorzitter College van Bestuur Summa College, lid
mevrouw drs. E.C. (Nienke) Meijer, Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen, lid
de heer dr. K. M. (Koen) Becking, Voorzitter College van Bestuur Tilburg University, lid
de heer A.j.A. (Arnold) Stokking, Directeur TNO Technologie, lid
de heer ir. J.J. (Hans) de Jong, Directievoorzitter Philips Electronics Benelux, plaatsvervangend voorzitter
de heer ir. M.H. (Marc) Hendrikse, CEO NTS-Group, lid
de heer F.J. (Frits) van Hout, Member of the Board of Management ASML Holding NV , lid
de heer F.H.G.M. (Frans) Huijbregts, directeur/eigenaar Huijbregts Groep, lid
de heer A.A.J. (Ad) van Berlo, Voorzitter VanBerlo Group, lid