Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Brainport Talent & Skills Akkoord

Akkoord voor onderwijs & arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant

Welkom bij het Brainport Talent & Skills Akkoord

Op 4 juni 2018 is het Brainport Talent & Skills Akkoord gelanceerd. Aanleiding voor het akkoord zijn de steeds nijpendere tekorten op de arbeidsmarkt in Brainport Eindhoven – met name als het gaat om technologische profielen. In de regio zijn er veel organisaties en partijen actief met initiatieven rondom onderwijsinnovatie, leven lang ontwikkelen en balans op de arbeidsmarkt om zo de tekorten verminderen maar vooral om te zorgen dat inwoners in Brainport Eindhoven hier plezierig werken en leven. Met het akkoord – gebaseerd op de centrale thema’s uit de Brainport Nationale Actieagenda - onderschrijven al deze partijen de gezamenlijke focus voor onderwijs en arbeidsmarkt in de regio. 

''In Brainport Eindhoven werken wij – bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid (triple helix) en (sociale) partners – aan een sterke regio die welvarend is en zorg draagt voor het welzijn van onze inwoners. Ons gezamenlijke doel is om de regio nóg sterker aan de volgende generatie over te dragen. De ontwikkeling van ons onderwijs en onze arbeidsmarkt is hierbij cruciaal.''


Het akkoord is ondertekend door meer dan 200 werkgevers, bestuurders van overheid- en onderwijsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties. Doe mee - teken ook

Wanneer we met zoveel mogelijk partners in de regio werken aan deze ambities en het realiseren van de afspraken, zijn we succesvoller in het realiseren van de ambities en afspraken. Daarom vragen wij jou om ook mee te tekenen:


De ambities en afspraken

Aan de zeven afspraken in het akkoord liggen drie ambities ten grondslag:

 • Onderwijsinnovatie – Alle leerlingen en studenten in Brainport Eindhoven krijgen innovatief onderwijs
  Dit is nodig omdat we de talentontwikkeling van onze kinderen willen blijven stimuleren, onze kinderen weerbaar willen maken en ze zo optimaal mogelijk willen voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt van de toekomst. Kernthema’s waar onderwijs in Brainport aan werkt zijn: technologie, ondernemerschap, creativiteit en wereldburgerschap. Hierbij staat de leerling te allen tijde centraal. We doen dit voor en samen met kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo, andere opleiders en in co-creatie met het bedrijfsleven. 
  (Lees ook afspraak 2, 3 en 5 in het akkoord).
 • Leven Lang Ontwikkelen – De hele bevolking in Brainport Eindhoven is bezig met Leven Lang Ontwikkelen
  Jezelf blijven ontwikkelen is steeds belangrijker in een sneller veranderende wereld. Een leven lang ontwikkelen kan gedefinieerd worden als: het actief ontplooien van eigen kwaliteiten gedurende het hele leven, voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijk, werkgelegenheids-, of maatschappelijk perspectief. Om te zorgen dat ontwikkelen een tweede natuur is voor iedereen, zijn activiteiten van gemeenten, onderwijsinstellingen, opleiders én bedrijven nodig. 
  (Lees ook afspraak 1 en 5 in het akkoord).
 • Arbeidsmarkt in balans – De vacatures in Brainport Eindhoven worden ingevuld
  Tekorten op de arbeidsmarkt zijn een steeds urgenter wordend probleem van werkgevers, momenteel met name als het gaat om tech & IT profielen maar ook zorg en onderwijs. Om de tekorten in tech & IT aan te pakken, investeren we in het aantrekken en behouden van internationale studenten en kenniswerkers. Voor werkzoekenden en werknemers richten we ons op om-, her- en bijscholing. In het onderwijs werken we aan de verdubbeling van het aantal technologische afstudeerders in mbo, hbo en wo. Daarnaast helpen robotisering & automatisering en innovatie in HR & recruitment bij een andere kijk op werk. Hiervoor zijn de inspanningen van onderwijsinstellingen, bedrijven, sociale partners én de overheid hard nodig. 
  (Lees ook afspraak 4, 5, 6 en 7 in het akkoord).

Lees hier meer:

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het Brainport Talent & Skills akkoord? Schrijf u dan in!

Heeft u vragen over het Talent & Skills Akkoord?

Neem dan contact op!
Patty Claassens
Strategisch adviseur onderwijs & arbeidsmarkt
Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Bijeenkomst PIB en DHI 17 september

Bijeenkomst PIB en DHI

Lees meer
Kunststoffenbeurs 2019 25 september - 26 september

Kunststoffenbeurs 2019

Lees meer