BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport Talent & Skills Akkoord

Akkoord voor onderwijs & arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant

In Brainport Eindhoven werken wij – bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid (triple helix) en (sociale) partners – aan een sterke regio die welvarend is en zorg draagt voor het welzijn van onze inwoners. Ons gezamenlijke doel is om de regio nóg sterker aan de volgende generatie over te dragen. De ontwikkeling van ons onderwijs en onze arbeidsmarkt is hierbij cruciaal.


Het akkoord is ondertekend door meer dan 200 werkgevers, bestuurders van overheid- en onderwijsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties. Maandag 4 juni is het akkoord, tijdens de opening van de DTW, gepresenteerd. De komende tijd gaan we gezamenlijk in gesprek over verdere afstemming van initiatieven in de regio. Voor een sterke regio moeten wij bestaand en potentieel talent optimaal benutten.     Lees hier het hele akkoord
Read the Brainport Talent & Skills agreement in English

Het Brainport Talent & Skills akkoord in de media:


Heeft u vragen over het Talent & Skills Akkoord?

Neem dan contact op!
Yvonne van Hest
Program Director People (at Brainport Development)