Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Faciliteiten voor internationals

Living in-programma

In Brainport Eindhoven houden verschillende organisaties zich bezig met het zo goed mogelijk laten verlopen van de inburgering van internationals die hier komen werken. De onderwerpen waar deze organisaties zich mee bezig houden variëren van het regelen van formaliteiten en het vinden van een baan voor partners tot het inschrijven van kinderen op geschikte scholen en aansluiting vinden bij bestaande netwerken. De basis van deze organisaties ligt bij het “Living In” programma van de gemeente Eindhoven. Met “Living In Coördinator” Ed Heerschap aan kop werkt het Living In programma aan een optimale samenwerking tussen (internationaal) talent, bedrijven, organisaties en opleidingsinstituten in het veel geroemde Brainport ecosysteem. 

De rol van Ed Heerschap is vooral “aanjagen en verbinden”, ofwel het stimuleren van dat betere leefklimaat door de juiste partijen aan tafel te brengen, te signaleren en vooral de verbinding tussen internationaal talent en lokale omgeving tot stand te brengen. Hieronder wordt het Living In programma toegelicht en wordt u vooral uitgenodigd om te bedenken wat UW AANDEEL in dit geheel kan zijn. 

Het Living In Programma

Het programma sluit aan op de reis die een internationaal talent maakt vanuit het land van herkomst. Talent wordt aangetrokken (“coming to”), strijkt neer in de regio (“settling in”) en dan pas begint het (“living in”). Onder talent verstaan we hier internationale studenten, internationale kenniswerkers en researchers en hun partners (spouses)/ families. Partners zijn net zo getalenteerd als de werknemer, daarom is er ook aandacht voor hen in het programma.

Het Living In Programma focust op de volgende actielijnen:

1.    Warm Welcome; Je kunt denken aan welkomstactiviteiten door Expat Center en The Hub Eindhoven, introductiedagen op de TU/e, Fontys, Design Academy en International School en ook aan doordachte introducties door werkgevers. Cruciaal in dit warme welkom is het betrekken van de familie van de nieuwe medewerker. Immers, “You don’t hire a brain, you engage a family” (C. Spadavecchia, 2016).

2.    Improve Accessibility of Facilities; meer focus op Engelstalige toegankelijkheid van cultuur, sport, formele en openbare voorzieningen (OV, horeca, binnenstad,etc.)

3.    Learn Dutch; Leren van de taal en meedoen is een enorme stimulans om te blijven. Ook voor het talent dat als spouse is meegekomen is het beheersen van de Nederlandse taal cruciaal in het vinden van een baan.    

4.    Engage Companies; Ben je je als werkgever of als cluster van werkgevers voldoende bewust van de enorme overgang die de komst naar de regio voor de medewerker en de familie betekent? Zijn die cruciale mogelijkheden voor de partner van de medewerker onderdeel van het gesprek of beperkt de conversatie zich tot de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie? Is de wervingsstrategie zodanig modern dat ook ‘Dual Career” mogelijkheden daar onderdeel van uitmaken?

5.    Find a Job; Zorgen dat het zo makkelijk mogelijk is om als internationaal talent aan een (andere) baan te komen in de Brainport regio. Dat kan zijn vanuit een studie hier in Nederland, een andere functie of als meereizende partner.

6.    Make a longterm strategy

 

Alle genoemde interventies leren ons welke strategie effectief is en welke niet. Ook hierin is SAMEN het trefwoord.  Met uw hulp en feedback willen we komen tot een strategie voor de lange termijn.

Meer weten? Neem contact op met Ed Heerschap, Coördinator Living In Gemeente Eindhoven 06 51 30 47 57 e.heerschap@eindhoven.nl

 

Living in informatie

Lees hier meer over verschillende onderwerpen die eraan bijdragen dat een international goed landt in Nederland en meer specifiek in Brainport Eindhoven. Het Holland Expat Center South speelt hierin een voorname rol.

Formaliteiten
Visa, verblijfsvergunning, inschrijven bij de gemeente, verhuizen, auto importeren, rijbewijs, BSN, DigID, huisdieren, checklists, etc.

Huisvesting
Een huis kopen, een huis huren, utilities, etc. 

Belasting, financiën en verzekeringen
Zorgverzekering, sociale zekerheid, belastingen, pinpas en contactloos betalen, bank, pensioen, etc. 

Onderwijs
Het Nederlandse onderwijssysteem, stages, professionele netwerken, taalcursussen, vrijwilligerswerk, etc. 

Persoonlijke en sociale behoeften
Kinderopvang, gezondheidszorg, religie, sociale netwerken, huisdieren, vervoer, etc. 

Cultuur en vrije tijd
Uitgaan, winkelen, attractie parken, dierentuinen, vakanties, sporten, etc. 

Organisaties actief op living in

Hub Eindhoven

The Hub is een club waar expats, kenniswerkers met verschillende internationale achtergronden en locals elkaar kunnen ontmoeten. Er vinden diverse activiteiten plaats, georganiseerd door meer dan 100 vrijwilligers. Het is een plek voor internationals om zich te ontspannen en thuis te voelen. Daarnaast dient het als netwerk en gemeenschap zodat zij kansen vinden om bij te dragen aan de lokale gemeenschap. Het doel van the Hub is om internationals te helpen integreren in Eindhoven, zodat ze zich snel thuis voelen. 

Lees verder op de website van the Hub 

Waarom samenwerken?
Als werkgever heb je baat bij gelukkigere internationale werknemers en families die zich thuis voelen in de regio. The Hub helpt hierbij en staat altijd open voor samenwerkingen met bedrijven. Jaarlijks nemen 20.000 bezoekers er deel aan diverse activiteiten. Bekijk welke bedrijven je al voorgingen. Hub partner bedrijven 

Contact
Vestdijk 25, 5611 CA Eindhoven
040 845 1475
info@thehubeindhoven.nl

Sport programma voor spouses

Het International Spouse Program is een begeleid, maatwerk sportprogramma voor spouses van internationale kenniswerkers of studenten. Onder begeleiding van vrouwelijke instructeurs kan een spouse, sport ontdekken in een veilige en persoonlijke omgeving. Het programma is geschikt voor alle leeftijden en fitness niveaus, van beginner tot ervaren. Het doel van het International Spouse program is om spouses te helpen bij het ontwikkelen van gezonde routines in een nieuwe omgeving, hen kwalitatieve recreatie te bieden tegen een aantrekkelijke prijs en de spouse te helpen om haar sociale netwerk uit te breiden.

Lees meer over het programma of bekijk de introductiefilm.

Waarom samenwerken?
Werkgevers hebben voordeel van de gezondheid en vitaliteit hun medewerkers en hun families. Door spouses veilige, laagdrempelige mogelijkheden te bieden om hun fitheid te bevorderen en het leggen van sociale contacten te stimuleren, is het voor de kenniswerker makkelijker om om te gaan met de stress die komt kijken bij het verhuizen naar en functioneren in een nieuwe omgeving.

Contact
Lara Hofstra
040 247 5798
spouse@tue.nl

Expat Spouses Initiative

Het Expat Spouses Initiative (ESI) helpt internationals te integreren en te verbinden met professionele kansen vanuit een community gevoel. Het werkt aan het opbouwen van een pool van hooggekwalificeerd internationaal talent waar bedrijven in de regio uit kunnen putten.  

Lees verder op de website van ESI

Zo is er bijvoorbeeld het ESI Live event, waar traditionele werving wordt omgedraaid. Bedrijven hebben er de kans als eerste persoonlijke kennis te maken met de kandidaten. Omdat ESI met het talent werkt en hen helpt zich professioneel te ontwikkelen, kunnen zij de kandidaten naar uw bedrijf verwijzen op basis van persoonlijke ervaring. Lees meer over het ESI Live event.

Waarom samenwerken?
Lees de verhalen van andere bedrijven en ontdek wat een partnership met ESI voor jouw bedrijf kan betekenen. Lees de testiominals

Contact
Kavitha Varathan, CEO ESI
06 14 79 00 45

Anne Yianni, founder and COO
06 34 14 63 57

Get In Touch Spouse Support

Het Get In Touch Spouse support programma is gericht op echtgenoten van internationals en biedt hen de mogelijkheid elkaar wekelijks te ontmoeten in kleine groepen om mensen en plekken in Eindhoven te ontdekken en een eigen persoonlijke netwerk op te bouwen in hun nieuwe woonomgeving. 

Lees verder op de website van Get In Touch

Waarom samenwerken?

Werkgevers hebben er baat bij als internationale medewerkers en hun families zich thuis voelen in de regio. U kunt doorverwijzen naar het Get In Touch programma of een samenwerking aangaan. 

Contact 

Via Indigo-Wereld oprichtster en directrice Carola Eijsenring
06 40 55 22 02

Fight Like a Woman

De stichting Fight Like a Woman overbrugt de kloof tussen vrouwelijke (inter)nationale kenniswerkers voor wie een terugkeer in de arbeidsmarkt moeilijk is na een lange carrière pauze en bedrijven die de diversiteit in hun personeelsbestand willen vergroten en in contact willen komen met hooggekwalificeerde, ervaren en gemotiveerde professionele vrouwen. 

Lees verder op de website van de stichting Fight Like a Woman. 

Waarom samenwerken?

De kandidaten van Fight Like a Woman kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de talentpool van bedrijven. De stichting attendeert bedrijven op getalenteerde vrouwen, zowel Nederlandse als buitenlandse, met een loopbaanonderbreking, die misschien niet direct passen in bestaande vacatureprofielen, maar door hun ervaring veel toegevoegde waarde voor een organisatie hebben.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, opgericht in 1948, is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland. Ze begeleiden vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

In 2016 heeft het UAF in totaal 2.462 vluchtelingen begeleid. 
De afdeling Job Support van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF begeleidt vluchtelingen bij het vinden van een passende plek op de Nederlandse arbeidsmarkt, stages en vrijwilligerswerk. Wist u dat er oud-UAF-studenten werken bij onder andere De Nederlandsche Bank, de overheid, Philips en de Belastingdienst?

Lees verder op de website van het UAF. 

Waarom samenwerken?

Vluchtelingen brengen veel talenten met zich mee: ze zijn ondernemend, hebben doorzettingsvermogen en ze zijn meertalig. Eigenschappen die zeer waardevol kunnen zijn voor uw organisatie. Nú investeren in hun menselijk kapitaal betekent op termijn een hogere ‘return on investment’. In het >> actieplan 'Nieuw talent benutten voor de arbeidsmarkt' omschrijven we de stappen die we met elkaar moeten zetten om vluchtelingen een kans te bieden. 

Contact

Newtonlaan 71 (2e verdieping)
3584 BP Utrecht
Tel: 030 - 252 08 35

Alex de Klerk, hoofd job support a.i.
a.deklerk@uaf.nl

Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer