Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Lobby en politieke agenda

Brainport Nationale Actieagenda

Op woensdag 5 april 2018 overhandigden vertegenwoordigers van Brainport Eindhoven de nationale actieagenda aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamerfracties van politieke partijen  in het Mauritshuis in Den Haag. Het Algemeen Bestuur van de Stichting Brainport, waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen vertegenwoordigd zijn, vraagt om een extra impuls van 10,5 miljard euro in de komende vier jaar zodat de regio een krachtige economische motor van Nederland kan blijven.

Talent
Talent is een belangrijk speerpunt in de Nationale Actieagenda. Als technologie de oplossingen voor de toekomst van Nederland biedt, is talent onze brandstof. In Brainport Eindhoven zijn we ons hiervan goed bewust. We zijn verwikkeld in een mondiale ‘battle for talent’. Om aan de vraag van de kennisintensieve industrie te kunnen voldoen is fors meer talent nodig, zowel ´knappe koppen als gouden handjes'. Onze belangrijkste boodschappen hierin zijn de volgende:

  • Gebruik Brainport Eindhoven als voorloper om het primair en voortgezet onderwijs in Nederland internationaal en toekomstgericht te maken
  • Zorg dat we het aantal technologie- en ICT- studenten in universitair en beroepsonderwijs kunnen verdubbelen
  • Profileer Nederland internationaal veel sterker als hightechland om toptalenten te kunnen aantrekken
  • Continuering van de 30% regeling voor internationale kenniswerkers

Lees verder of download de Nationale Actieagenda

Denk met ons mee

Wij zijn continu in contact met overheden op alle niveaus (gemeente, provincie en nationaal) om de belangen van de regio te vertegenwoordigen. Daarnaast hebben we ook een kantoor in Brussel om ook in Europa onze stem te laten horen. Zijn er zaken die je onder de aandacht wil brengen, neem dan contact met ons op. Samen staan we sterker dan alleen. 

Meer weten? Neem contact met ons op

Yvonne van Hest
Program Director People (at Brainport Development)
Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer