Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Wet- en regelgeving

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst beoordeelt alle verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen en/of werken. Op de website van de IND vindt u meer informatie. Lees verder

Werkvergunning bij werven in het buitenland

Wanneer u een werknemer aanneemt uit het buitenland, heeft u soms een werkvergunning nodig. Wilt u weten of u in uw specifieke situatie een werkvergunning nodig hebt? Lees verder

Kennismigrant regeling (non-EU)

Iemand die als kennismigrant naar Nederland wil komen moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor de verblijfsvergunning moeten werknemer en werkgever aan een aantal eisen voldoen. Lees verder

Erkenning als referent
Als je als werkgever buitenlandse werknemers in dienst wilt nemen, moet je (soms) verplicht erkend referent zijn. Lees meer over de voorwaarden en kosten op de website van IND. Lees verder

Downloads

30%-regeling

De 30%-regeling is een Nederlandse fiscale faciliteit gericht op het aantrekken van buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken. Met deze regeling kan een werkgever een vrije (onbelaste) vergoeding geven om ‘extraterritoriale kosten’ van de internationale werknemer te dekken. Extraterritoriale kosten zijn extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst. Het gaat hierbij om een vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten of 30% van het loon, belastingvrij. Lees verder

Kort verblijf (< 3 maanden non-EU)

Ook voor een kort verblijf van maximaal 90 dagen moet vaak een visum aangevraagd worden (met uitzondering van EU burgers, de Schengenlanden en Zwitserland). Lees verder

Zoekjaar hoogopgeleiden studenten (non-EU)

De overheid vindt het belangrijk dat hoogopgeleiden de tijd krijgen om na hun studie een baan te vinden in Nederland. Of om een eigen onderneming te starten in Nederland. Hiervoor kunnen zij een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden aanvragen of een verblijfsvergunning als startende ondernemer. Lees verder

Vrij verkeer in de Europese Economische Ruimte (EER)

Werknemers met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen in Nederland werken. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie (EU), plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Ook werknemers met de Zwitserse nationaliteit mogen in Nederland werken. Werknemers uit overige landen mogen onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken. Lees verder

.

Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer