BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

The winner takes it all

1

In the Winner takes All is er een grote rol weggelegd voor de overheid. Zij investeert veel in Research & Development en daardoor vinden er grote technologische doorbraken plaats op onder andere energie, zorg, voedselvoorziening en mobiliteit. En aan grondstoffen schaarste komt een einde. Het zijn in deze wereld met name grote bedrijven die de regie voeren over toeleverketens die dichtbij gevestigd zijn. Bedrijven investeren ook zelf veel in toegepast onderzoek en werken intensief samen met publieke instellingen. Toetreden is voor kleine, startende bedrijven lastig. Zowel bedrijven, talent, onderzoek als productie zijn gevestigd in megaregio’s van zo’n 25 miljoen inwoners, waarvan er wereldwijd zo’n 5 verspreid zijn. De regio’s maken een economisch sterke ontwikkeling door; het is een 24/7 economie. Deze, vaak grensoverschrijdende regio’s, hebben een eigen politiek bestuur, belastingheffing en ook taal. Aan universiteiten worden mensen breed opgeleid, en ze specialiseren zich binnen onderzoeksinstituten. Er wordt veel van mensen gevraagd, en degene die succesvol zijn, dragen dit in materiële zin uit. De regio kan een groot sociaal vangnet bieden, maar heeft moeite om individuele burgers te bereiken in deze grote democratie. Tussen de megaregio’s is weinig (internationale) samenwerking.

Signalen van dit scenario die we nu al zien:

  • Nadruk vanuit Europa op ‘societal challenges’
  • Toenemende mobiliteit van talent
  • Succesvolle steden en regio’s trekken talent en bedrijven (bijv. London, NY, Singapore)
  • Doorbraak in gebruik van zonnepanelen
  • Frankrijk: welvarend en druk Parijs versus verlaten platteland

Story 1012 WA