Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Urban Development Initiative (UDI)

Steden groeien en worden steeds complexer om te managen. De uitdagingen in o.a. de energietransitie, klimaatbestendigheid, gezondheid, leefbaarheid en mobiliteit, kenmerken zich door de behoefte aan integrale oplossingen, waarin de digitale mogelijkheden nadrukkelijk een plek krijgen. Ze vormen tegelijk een kans om betekenisvolle innovaties en nieuwe business te ontwikkelen.

De samenwerking in het Urban Development Initiative (UDI), geïnitieerd door de gemeenten Eindhoven en Helmond via de Stichting Brainport Smart District, Brainport Development en de TU/e samen met het Duitse Fraunhofer Gesellschaft, heeft als ambitie om in de regio adequate, slimme, integrale, innovatie gedreven antwoorden te bieden op stedelijke vraagstukken en een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven, werken en verblijven nu en in de toekomst. De Regio Deal middelen vormen hierbij een vliegwiel. Door samenwerking, regionaal en internationaal, worden innovatieve oplossingen efficiënter en sneller gerealiseerd, opgeschaald en uitgerold in de regio en zullen deze services en producten het ecosysteem van de Brainport regio verrijken en versterken door toepassingen elders.

  • Programmalijn: C - Innovaties met maatschappelijk impact
  • Begunstigde: City of Eindhoven
  • Contactpersoon: Harry Loozen
  • Adres: Postbus 19150, 5600 RB Eindhoven
  • Partners: Gemeente Eindhoven, Stichting Brainport Smart District, Brainport Development N.V., TU/e, Fraunhofer-Gesellschaft
  • Startdatum: 01/01/2019
  • Einddatum: 31/12/2022
  • Rijksbijdrage Regio Deal: €281.250
  • Cofinanciering regio: €993.750
  • Totaal: €1.275.000

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.

Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer