BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Actievere levensstijl door tips van slimme app

Voldoende bewegen is voor veel mensen een grote uitdaging. De oplossing: een app die persoonlijke bewegingstips geeft op het juiste moment, zo concludeert Yuzhong Lin in haar promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ze ontwikkelde een app voor de mobiele telefoon die op basis van de locatie en levensstijl van de gebruiker gericht tips geeft om meer te bewegen. Proefpersonen gaven aan zich aanmerkelijk actiever te voelen. Lin verdedigde haar proefschrift op dinsdag 2 april aan de TU/e.

Overgewicht en obesitas zijn op dit moment belangrijke gezondheidsproblemen. Wereldwijd kampen anderhalf miljard volwassenen met overgewicht, in Nederland is vier op de tien mensen te zwaar. Een manier om overgewicht te voorkomen is door regelmatig te bewegen. Alleen slagen veel mensen daar niet in, door bijvoorbeeld een gebrek aan tijd, energie of motivatie. Mensen zullen echter sneller geneigd zijn bewegingsadviezen op te volgen als ze op het juiste moment gegeven worden, zo blijkt uit onderzoek.

Motivate
De app ‘Motivate’ voor Android-smartphones maakt gebruik van de locatie en agenda van de gebruiker om bewegingstips te geven en houdt daarbij ook rekening met het weer. Ook tipt de app culturele activiteiten als concerten of musea in de omgeving van Eindhoven om de gebruikers te stimuleren er actief op uit te gaan. De app geeft ongeveer drie tot vijf berichten per dag. Bijvoorbeeld: ‘Stap een bushalte eerder uit en loop de rest naar huis’. Bij elke tip moet de gebruiker aangeven of hij deze gaat opvolgen. Later werd gevraagd of de gebruiker het ook echt heeft gedaan. De meerderheid van de ruim veertig proefpersonen gaf na afloop van twee weken testen aan het gevoel te hebben actiever te zijn, meer groen te bezoeken en meer kennis te hebben van actief bewegen.

Lifetec & Health
In Brainport Regio Eindhoven is een uitgebreid netwerk van kennisinstellingen en bedrijven actief op het gebied van Lifetec & Health: de verzamelnaam voor medische technologie en life sciences. De TU/e investeert veel researchcapaciteit in biomedische en medische technologie. Dit type onderzoek is multidisciplinair en wordt uitgevoerd in samenwerking met de industrie en medische instellingen in de regio.

Meer informatie: www.tue.nl