BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Bredere basis voor herstel in Zuidoost-Brabant

De regionale economie in Zuidoost-Brabant is in 2014 met 1,6 procent gegroeid en ontwikkelt zich daarmee net iets sterker dan landelijk (1,4 procent). De aanjaagfunctie van de industrie, en dan vooral van de hightech, neemt iets af qua kracht maar blijft duidelijk aanwezig. Dit blijkt uit het rapport 'Regio's in 2015' van het ING Economisch Bureau. Voor alle provincies en regio's zijn hierin de verwachte ontwikkelingen voor economie en arbeidsmarkt in 2015 op een rij gezet.

De in de regio geproduceerde machines en transportmiddelen vertegenwoordigen per euro export naar verhouding een grote toegevoegde waarde. Tegelijkertijd dragen op het binnenland gerichte sectoren als de bouw, detailhandel en zakelijke diensten in 2015 bij aan het herstel. Er dienen zich nu nieuwe kansen aan voor de innovatieve industrie in Brainport Regio Eindhoven om met bedrijven uit deze sectoren te zoeken naar nieuwe toepassingen en afzetmarkten. De internationalisering van het bedrijfsleven heeft de arbeidsmarkt geen windeieren gelegd. Zo blijkt uit recent onderzoek van het CBS dat de werkgelegenheid bij bedrijven die op de export zijn gericht harder is gestegen dan bedrijven die op de binnenlandse markt opereren.

Werkloosheid
De Brabantse werkloosheid bereikte vooralsnog zijn piek in het eerste kwartaal van 2014 (8,4 procent). Sindsdien neemt de werkloosheid weer af en de verwachting is dat die trend zich doorzet. Voor 2015 wordt de werkloosheid in hele provincie Noord-Brabant geschat op 6,8 procent tegenover 7,7 procent landelijk. In de regio Zuidoost-Brabant komt de werkloosheid naar verwachting rond het provinciale niveau uit. De beroepsbevolking in Zuidoost-Brabant groeide in 2013 licht tot 348.000 personen. Vooral het aantal 55-65 jarigen op de arbeidsmarkt steeg sterk. Inmiddels maakt deze groep 15,5 procent uit van de totale beroepsbevolking en dat belang zal geleidelijk blijven toenemen.

Vanuit de goede vooruitzichten voor de industrie zal die sector regionaal weer voor nieuwe banen zorgen. In een andere grote sector, de zorg, betekenen bezuinigingen dat er op verschillende plaatsen juist banen worden geschrapt.

Regionale cijfers over de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden laten nog een stevige stijging zien. Ten opzichte van september 2013 is het aantal werkzoekenden in Zuidoost-Brabant in een jaar tijd toegenomen met 19 procent. Landelijk bedroeg de toename 10 procent. Naar verwachting neemt het aantal werkzoekenden gedurende 2015 af, maar daarvoor is het wel essentieel dat het aantal nieuwe vacatures stijgt.

Starters
In de eerste drie kwartalen van 2014 is het aantal gestarte ondernemingen in Nederland met 1 procent afgenomen. In Zuidoost-Brabant ligt de afname met 1,3 procent op een vergelijkbaar niveau. In totaal waren er in Zuidoost-Brabant ruim 3.900 nieuwe bedrijven waarvan iets meer dan een kwart in de zakelijke dienstverlening actief is. Ten opzichte van 2013 zijn er regionaal meer bedrijven gestart in de industrie, bouw, detailhandel, horeca en in het onderwijs. In al deze sectoren is de groei sterker dan landelijk. Daartegenover staat echter sterkere krimp in de groothandel, logistiek, ICT en zorg. De positievere ontwikkeling in sectoren als de bouw, detailhandel en horeca kan er op wijzen dat regionale ondernemers weer meer vertrouwen hebben in de ontwikkeling van de regionale consumentenbestedingen.