Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Waarom de kracht van de zwarte weduwe echt kan zijn: kogelwerende huid en spinnenwebben

Maak kennis met Jalila Essaïdi van Brainport Eindhoven. Door haar werk laat zij superhelden tot leven komen. “Ik stimuleer creatief talent en sectoroverstijgende innovaties, maar altijd met een oog op de natuur”, zegt Essaïdi. Tijdens een toer door haar non-profit lab, is duidelijk te zien hoe Essaïdi haar achtergrond en studie in de kunsten op voortvarende wijze heeft weten te combineren met haar passie voor wetenschap en technologie.

Het eerste wat in het oog valt, zijn een aantal containers die mest, geëxtraheerde vezels, en het duurzame bioplastic, bio-papier en bio-textiel bevat dat Essaïdi uit de mest en vezels gecreëerd heeft in het kader van haar laatste project, Mestic®. Tijdens dit project wordt niet alleen dierlijk afval omgezet in bruikbare, organische producten, het project biedt ook een oplossing voor het mestoverschot.

Om Mestic, dat door Essaïdi geleid wordt vanuit haar commerciële bedrijf Inspidere BV, onder de aandacht te brengen, organiseerde zij met haar team, en samen met de gemeente Eindhoven, een bruisende modeshow in 2016, waarin de op Mestic-wijze vervaardigde stoffen getoond werden. De bekendmaking van de modeshow genereerde wereldwijde persaandacht.

In het laboratorium, vlakbij de vitrine met bioplastic producten, staan een aantal mierenboerderijen die onderdeel vormen van het groeiend aantal onderwijsprogramma’s waar BioArt via de lokale scholen bij betrokken is. Vlakbij staat een deel van een boomstam die gebruikt wordt als “Levend Netwerk”. Voor dit project maakt Essaïdi gebruik van bestaande experimenten om levende bomen als antennes te gebruiken. De eigenschappen waardoor de boom kan leven, worden gebruikt om radiosignalen te verzenden en ontvangen.

Aan de andere kant van het lab bevindt zich een kleine afgesloten ruimte waar gouden bol wevers worden gehouden. Dit zijn spinnen die bekend staan om hun geweldige spinnenwebben.

“Kijk eens naar die webben, ze zijn zo complex”, zegt Essaïdi, onderwijl wijzend naar een ingewikkeld ontwerp dat tussen de takken is gesponnen. “Die draden bieden zoveel mogelijkheden voor brandwonden en andere wonden.”

Essaïdi heeft meer dan een gemiddelde belangstelling voor spinnen. Tijdens haar zogenaamde ‘Kogelwerende Huid’-project maakte ze gebruik van biotechnische kogelwerende mensenhuid die versterkt was met synthetisch spinnenzijde om veiligheidsvraagstukken te onderzoeken. Nu hoopt ze het project, dat grotendeels begon als een experiment waarbij kunst en wetenschap gecombineerd werden, te kunnen gebruiken om een toepassing voor patiënten met (brand)wonden te ontwikkelen, een project dat ook onder Inspidere valt. Ze verwacht dat het nog minstens tien jaar zal duur voor zo’n soort toepassing op de markt komt.

Hoewel Essaïdi met veel verschillende dingen bezig is in het lab, is ze niet de enige die aan het experimenteren is. Tijdens de tour waren jonge onderzoekers, uitgenodigd door het lab voor drie maanden durende residenties, bezig met het voorbereiden van hun experimenten voor de komende Dutch Design Week. Onder de collectieve benaming “Het Wezen der Dingen” onderzochten zij de eigenschappen van fenomenen die net zo ingrijpend zijn als geluid en regen.

“Een van de grote voordelen van het feit dat ons lab niet aan een universiteit is verbonden, is dat we mensen de ruimte geven om te experimenteren en om fouten te maken”, zegt Essaïdi. “Je hebt ruimte nodig om fouten te maken zonder dat je een artikel moet publiceren of fondsen moet werven voor ieder project.

Het laboratorium biedt ook ruimte aan lokale onderzoekers, voornamelijk van Design Academy Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven. Zij gebruiken de materialendatabank van het Biolab, die onder andere lichtgevende bacteriën, zijdenrupsen, slijmwormen, gekko lijm en andere in het lab vervaardigde materialen en toepassingen bevat.

We hebben allerlei soorten organisme waarmee je kunt werken”, zegt ze, terwijl haar ogen oplichten bij het opsommen van het aanbod in de databank. Levende organismen hebben Essaïdi, die opgroeide in het nabij gelegen Veldhoven, altijd geïnteresseerd.“Toen ik klein was, verzamelde ik al planten en zieke dieren, zoals kleine vogels en konijnen.”

Ze speelde hele dagen buiten en als ze binnen met haar speelgoed speelde, haalde ze het uit elkaar.

“Ik wilde altijd weten hoe de dingen werken.”

Haar ondernemersgeest ontpopte zich toen ze op 18-jarige leeftijd haar eigen tattooshop opende.

“Ik hield van huid en van kunst, dus deze combinatie leek ideaal”, zegt ze. “Maar na een paar jaar begon het me te vervelen.”

Daarna ging Essaïdi naar de kunstacademie. In 2009 behaalde ze haar Bachelorgraad aan de Fontys Hogescholen en in 2011 haar Master in kunsteducatie aan de Alliantie Kunsten Fontys Zuyd in Tilburg. Van 2008 tot 2010 studeerde ze ook nog Biokunst aan de Universiteit van Leiden. Tijdens haar studie in Leiden ontving Essaïdi de Designers & Artists 4 Genomics Award voor haar ‘Kogelwerende Huid’, waarmee ze tevens een prijs van € 25.000,- won. Sindsdien is ze betrokken bij de organisatie van de award, die nu BAD of Bio-Art & Design Award wordt genoemd. De huldiging van de winnaars van de competitie voor jonge artiesten en designers vindt nu plaats in het MU, het centrum voor hedendaagse kunst op Strijp S in Eindhoven.

Hoewel de gemeente Eindhoven in ruimte heeft voorzien voor Biokunst laboratoria, zegt Essaïdi dat ze veel experimenten zelf heeft gefinancierd met geld dat ze verdiende met het geven van lezingen. Al investeren steeds meer externe partijen in haar experimenten. De ca. twaalf labmedewerkers zijn vrijwilligers. Ze werkt daarnaast ook regelmatig samen met onderzoekers, biologen, boeren en ondernemers, om er maar een paar te noemen, en zegt dat het bedrijfs- en ontwikkelklimaat in Eindhoven uitstekende netwerkmogelijkheden biedt. Het lab is ook toegankelijk voor publiek tijdens een reeks gratis presentaties over diverse onderwerpen.

Een van de belangrijkste doelen van Essaïdi is om Mestic van de grond te krijgen.

“Ik ben samen met alle belanghebbenden bezig met het oprichten van een joint-venture, en het afronden van het businessplan hiervoor”, zo zegt ze. “Over twee jaar hopen we onze eerste demonstratiefabriek draaiende te hebben. Het is erg belangrijk dat deze in Brabant, in deze hightech Brainport Regio, gevestigd wordt. We beschikken over heel veel makers in deze regio, maar zij werken voornamelijk met geïmporteerde materialen. We willen mensen laten zien dat dat niet altijd noodzakelijk is.”