Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Coöperatie Slimmer Leven 2020 benoemd tot Reference site

Tijdens een speciale Award Ceremony in Brussel op 1 juli is de Coöperatie Slimmer Leven 2020 door Eurocommissaris Neelie Kroes benoemd tot ‘Reference site’ van het programma European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging (EIP AHA) van de Europese Commissie. De coöperatie en de Provincie Noord Brabant kregen gezamenlijk een beoordeling van drie sterren. Deze beoordeling kreeg de coöperatie voor de grensoverschrijdende samenwerking om technische doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn te stimuleren.

Een Reference site, zoals de coöperatie Slimmer Leven 2020, voorziet het Europese programma EIP AHA van goede praktijkvoorbeelden in ondersteuning op het gebied van actief en gezond ouder worden. Het gaat hierbij om voorbeelden die op innovatie zijn gebaseerd. Door kennis uit te wisselen, kunnen deze praktijkvoorbeelden in de toekomst mogelijk ook worden toegepast in andere Europese regio’s. De titel ‘Reference site’ is voor de coöperatie Slimmer Leven 2020 en Provincie Noord-Brabant een extra steun in de rug om de gezamenlijke aanpak binnen de regio nog grootschaliger uit te voeren.

Het programma EIP AHA wil alle goede en leerzame initiatieven en acties uit Europese regio’s en organisaties bundelen om innovatie op het terrein van gezond en actief ouder worden te versnellen. Het EIP AHA brengt daarom meer dan vijftig regio’s, technologiebedrijven en zorgaanbieders samen om oplossingen te bedenken voor deze maatschappelijke uitdaging.

In maart 2012 was Neelie Kroes ook aanwezig bij de officiële oprichting van de coöperatie. Binnen deze unieke samenwerking zijn partijen gebundeld met een gedeelde ambitie: zorgen voor significante doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn die op de lange termijn ook kostenbesparing voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren. De partijen zijn afkomstig uit overheidsinstellingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, kennisinstituten, bedrijven en zorgverzekeraars. De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de regio een voorbeeldregio is geworden binnen Europa.

Meer informatie: www.slimmerleven2020.com