BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Creatieve samenwerking Hilversum en Brainport

Gemeente Hilversum en gemeente Eindhoven willen nauw gaan samenwerken op het gebied van de creatieve industrie om tot innovatieve oplossingen te komen voor onder andere zorgvraagstukken. Dit is de uitkomst van een bezoek tijdens Dutch Design Week, van burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum aan zijn collega Rob van Gijzel van Eindhoven. Beiden waren in het gezelschap van de verantwoordelijke wethouders en beleidsadviseurs. “We kunnen veel leren van de Brainport aanpak, en Hilversum deelt graag kennis over technologische innovaties in de multimedia en ICT”, vertelt senior beleidsmedewerker van gemeente Hilversum Jan Doorakkers, die meekwam naar Eindhoven.


De twee delegaties trokken op vrijdag 24 oktober een dag met elkaar op. Ze brachten een bezoek aan het Natlab op Strijp-S, gevolgd door een bestuurlijk overleg op het stadhuis van Eindhoven en een rondetafeldiscussie over regionale samenwerking en het triple helix model op het kantoor van Brainport Development. Doorakkers kijkt er met een zeer positief gevoel op terug. “Eindhoven begrijpt heel goed dat de creatieve industrie van economisch en maatschappelijk belang is. Dat blijkt uit hoe de creatieve industrie en in het bijzonder design is ingebed in het totale gemeentelijke beleid. Heel inspirerend. In Hilversum streven we daar ook naar, binnen bovendien een triple helix samenwerking á la Brainport. Bij ons in de regio werken gemeenten wel samen, maar zijn bedrijven en kennisinstellingen nog niet structureel aangehaakt.”

Games voor ouderen
De kracht van Hilversum is het grote en diverse mediacluster. “Wij zijn niet alleen goed in televisie, video, games en ICT op het gebied van entertainment, maar ook in maatschappelijk nuttige toepassingen daarvan. Zo loopt er een project om interactieve games aantrekkelijk te maken voor ouderen. Het doen van spelletjes is namelijk bewezen effectief bij het vertragen van bijvoorbeeld het dementieproces.” Vooral als het gaat om het stimuleren van een innovatieve rol van de creatieve industrie binnen de zorg, denken Hilversum, Eindhoven en Brainport elkaar veel te bieden te hebben. “We willen over en weer zorginstellingen en partijen uit de creatieve industrie en ICT aan elkaar koppelen. Dat noemen we cross-overs; in dit geval cross-overs van sectoren én regio’s.” Aan een vervolgafspraak wordt daarom intussen gewerkt. “De secretariaten zijn aan het plannen!”

Foto: Jeroen Aarts