BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

De kans grijpen om een koploperspositie op te bouwen

Als voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) Helmond/Peelregio onderschrijft Joost Eijsbouts de aanpak voor een krachtige economie in de Peelregio. Hij benadrukt de noodzaak om banden met Brainport Development te versterken. Ook moeten gemeentebestuurders meer over gemeentegrenzen heen kijken.

Vorig jaar hebben acht gemeenten in De Peel aan het Peelnetwerk gevraagd een blauwdruk te maken voor de economische ontwikkeling in het Peelgebied. Het Peelnetwerk is daarop aan de slag gegaan om een ‘stip op de horizon’ te plaatsen hoe het gebied tot 2030 op economisch vlak kan ontwikkelen. Een economische agenda is vervolgens beschreven in “De Peel maakt het in Brainport”. Momenteel wordt daarvoor een uitvoeringsagenda uitgewerkt.

Het versterken van de economie van het Peelgebied klinkt Joost Eijsbouts als ondernemer en bestuurder bij een werkgeversorganisatie als muziek in de oren. Toch hebben ondernemers volgens hem oog voor alle ontwikkelingen in de samenleving. Voor het ondernemersklimaat voor bedrijven, maar ook voor de mensen die er wonen, werken en verblijven is een bovengemiddeld aantrekkelijke omgeving heel belangrijk. “We moeten als regio ervoor zorgen dat we in zoveel mogelijk opzichten attractief zijn om daarmee bedrijven als ook het personeel van de toekomst te verleiden in onze regio neer te strijken. Een sterke economie als basis voor een goed bestaan in de ruimste zin van het woord, dat is de grondgedachte.” Juist daarom heeft hij hoge verwachtingen van de uitwerking van de economische agenda. “Daar hoort een integrale benadering bij van alle processen die van invloed zijn op de economie en leefbaarheid in de regio.”

Vervlechting Brainport
Eijsbouts verwacht van de bestuurders uit de Peelregio dat ze écht werk gaan maken van de samenwerking met Brainport Development. “Vijf jaar gelden was er nog veel scepsis bij bestuurders en ondernemers over wat Brainport voor onze regio kon betekenen. Brainport werd gezien als een Eindhovens feestje. Maar de Peel is gewoon onderdeel van de Brainportregio. Bovendien dragen gemeenten al jaren bij aan de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. “Gelukkig is dat beeld inmiddels veel positiever. Het wordt steeds meer duidelijk dat de tijd rijp is om de vervlechting met Brainport daadwerkelijk handen en voeten te geven om tot concrete uitvoeringsplannen te komen. En om gezamenlijk wel aanspraak te kunnen maken op de diverse Europese subsidieprogramma’s die voor individuele gemeenten niet toegankelijk zijn.”

Bij het uitrollen van de uitwerking van de agenda’s voor de toekomst vindt Eijsbouts het belangrijk dat op alle niveaus samenwerking plaatsvindt. Niet op de laatste plaats tussen gemeenten in het peelgebied. Hij constateert dat colleges en gemeenteraden zich in hun denken te zeer richten op hun eigen omheinde gebied, terwijl veel belangen van burgers maar vooral van bedrijven over die grenzen heen reiken. “Het besef moet landen dat het belang van de eigen gemeente gediend is met een beweging die in eerste instantie geen belang lijkt te zijn.” Bestuurders en politiek moeten faciliteren waar nodig en over gemeentegrenzen heen kijken. “Dat vraagt een andere grondhouding.”

Aantrekkelijk gebied
De voorzitter vindt dat samenwerking tussen overheden en andere organisaties bij ruimtelijke plannen efficiënter moet en eindeloze discussies worden voorkomen. Hij noemt als voorbeeld de bereikbaarheid van de regio. Die laat écht te wensen over en vormt in toenemende mate een bottleneck voor de verdere ontwikkeling van de Peelregio. Het gaat bijvoorbeeld om de noodzakelijke verbreding van de A67 en robuuste aanpassingen aan de N279. “Vanzelfsprekend zijn bij zulke dossiers zorgvuldige afwegingen nodig. Maar de discussies duren maar voort en sluiten steeds weer op politieke ambivalentie die onze regio op achterstand zet. Goede bereikbaarheid is een cruciale voorwaarde om te floreren als regio.”

Eijsbouts hoopt dat voor de uitvoering van de economische agenda snel een organisatiestructuur komt die daar voortvarend en op eigen wijze mee aan de slag kan. Hoe die entiteit er precies uit moet zien weet hij niet, maar het mag niet te vrijblijvend zijn. Een breed gedragen en consistent beleid is namelijk een essentiële voorwaarde voor succes. “Als ondernemers hebben we een focus op de lange termijn. Bij bestuurders van overheden is dat doorgaans maar vier jaar. Dat kan resulteren in een gebrek aan slagvaardigheid. En dat in een tijd waarin meer dan ooit tevoren een beroep wordt gedaan op het adaptief vermogen van mens en maatschappij. De wereld om ons heen verandert in een razend tempo. Daarbij overleven niet de sterksten van nu maar degenen die zich het beste en het snelste aanpassen aan veranderende omstandigheden. Die conclusie levert serieuze bedreigingen, maar ook grote kansen op.”

Veel op het spel
De voorzitter benadrukt dat er dus veel op het spel staat voor het Peelgebied. “Gaan we voor de kansen die voortkomen uit de veranderende wereld om ons heen, of laten we de dingen op hun beloop en wachten af wat er op ons af komt? Veel ondernemers in de Peel staan in de startblokken om mee te bouwen aan een koploperspositie voor onze mooie regio. Met de gezamenlijke Peelgemeenten in de rol van ‘regio-breed facilitair bedrijf’ gaat dit lukken. Maar nu moet snel duidelijk worden of de Peelgemeenten door hun commitment ambities uitspreken!”

Bron: Peelnetwerk