BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Duizend nieuwe banen in Brabant bij buitenlandse bedrijven

BOM Foreign Investments heeft vorig jaar een recordresultaat geboekt met het creëren van werkgelegenheid. Door de vestiging en uitbreiding van 35 buitenlandse bedrijven in de provincie Noord-Brabant zijn in 2013 ruim 1000 banen gecreëerd. Nog eens 300 banen werden behouden.

Dat betekent een groei van 40 % ten opzichte van het resultaat van 2012. Toen werden ruim 940 banen gecreëerd en behouden.

De Indiase IT-dienstverlener Wipro leverde met de vestiging in Eindhoven de meeste arbeidsplaatsen, 270 in totaal. Goede tweede waren de IT-dienstverleners Cognizant Technology (VS) en Infosys (India), met beide 120 arbeidsplaatsen. Een andere grote aanwinst voor Brabant was Tesla Motors. De komst van de Amerikaanse producent van elektrische auto’s leverde naast tachtig arbeidsplaatsen veel publiciteit op.

Het gaat hier om bedrijven waarbij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) een substantiële bijdrage heeft geleverd. Met overnames, verplaatsingen binnen Nederland en werving door derden waren nog eens 2000 arbeidsplaatsen gemoeid. Het grootste deel hiervan bestond uit overnames, zoals bijvoorbeeld de overname van een onderdeel van MSD in Oss door het Zuid-Afrikaanse Aspen.

Trends

Hoofd BOM Foreign Investments Eelko Brinkhoff ziet een aantal trends. De grootste stroom bedrijven kwam de afgelopen twee jaar uit de Verenigde Staten. Aziatische bedrijven waren de laatste jaren juist terughoudend met investeringen in Europa. ‘We zien de eerste tekenen van reshoring vanuit China. De loonkosten zijn hier nog altijd hoger, maar in China stijgen de lonen jaarlijks minimaal 15 %. Hier zitten bedrijven dichter op de grote Europese afzetmarkt. De logistieke kosten gaan daardoor omlaag, ze zijn valutarisico’s voor een deel kwijt en de voorraad kan beter worden beheerst’, aldus Brinkhoff.

In 2013 heeft de BOM 169 nieuwe leads geregistreerd. Het grootste deel van de activiteiten die de bedrijven naar Brabant haalden, bestond uit marketing en sales en logistiek: 60% van de leads van de BOM. Activiteiten op het gebied van R&D en productie en assemblage namen sterk toe ten opzichte van de voorgaande jaren.

Philip Morris

De BOM beseft dat de onlangs aangekondigde sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom de positieve cijfers over de buitenlandse bedrijvigheid in perspectief plaatst. Jan Pelle, directeur BOM: ‘Mondiale economische ontwikkelingen bieden kansen, maar kunnen ook buitengewoon harde gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de lokale economie. Meer dan ooit zullen we daarom met elkaar veerkracht moeten organiseren in Bergen op Zoom en West-Brabant. Als BOM willen wij daaraan graag onze bijdrage leveren.’

Gunstig vestigingsklimaat

Eelko Brinkhoff onderscheidt twee soorten bedrijven die zich in Brabant vestigen. De ene zoekt toegang tot de Europese markt en zoekt daarvoor de faciliteiten met een optimale verhouding tussen kwaliteit en kosten, bijvoorbeeld op het gebied van sales, logistiek en assemblage. Het tweede type bedrijven zoekt samenwerkingspartners om nieuwe technologieën, producten en applicaties te ontwikkelen die ten goede komen aan de wereldwijde activiteiten van het bedrijf.

Brabant biedt ten opzicht van de Randstad een gunstig vestigingsklimaat door goedkopere grond en vastgoed. Daarnaast zit Brabant dicht op de Duitse en Franse markt en ligt de regio tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Ruhrgebied. De regio Eindhoven heeft, onder andere met de High Tech Campus, een grote aantrekkingskracht op technologische bedrijven.

De kracht van Brabant werd eerder dit jaar nog eens bevestigd in toonaangevende onderzoeken. In een KPMG-onderzoek naar kostenniveaus voor buitenlandse investeerders in West-Europa behaalde Brabant de tweede plaats. FDi Magazine, een uitgave van de Financial Times, benoemde Brabant tot de West-Europese regio met de beste strategie voor het aantrekken van buitenlandse investeerders.

Ambities

‘Het is onze taak de goede uitgangspositie van Brabant nog beter te benutten. We moeten focussen op de landen en activiteiten waar de grootste kansen liggen’, aldus Eelko Brinkhoff. ‘Brabant moet na de Randstad de meeste buitenlandse investeerders aantrekken.’

In het eerste kwartaal van 2014 heeft de BOM al een resultaat van 400 arbeidsplaatsen geboekt. Als de testperiode van een grote Taiwanese elektronicafabrikant in Breda succesvol verloopt, komen daar nog eens minimaal 500 arbeidsplaatsen bij.