Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Nieuwe toegangspoorten tot innovatie – Lorna Goulden

Lorna Goulden is niet zomaar een technisch onderlegde supervrouw. Tijdens een gesprek met haar maak je kennis met een wereld waarin informatie en verantwoording met elkaar in aanraking komen.

Lorna, geboren in Engeland, maar al jaren woonachtig in Nederland, heeft het buitengewone talent om haar gevoel voor menselijke interactie te combineren met een technische bekwaamheid die voortgestuwd wordt door het verlangen om innovaties tot leven te brengen. Zij richt zich niet op het louter ontdekken of creëren van de volgende grote technische innovatie, maar zij wil ervoor zorgen dat alle innovaties waar we al over kunnen beschikken, samen worden gebracht om zo ervaringen te creëren waar de gebruiker op zit te wachten. Zij wordt gedreven door wat zij het ‘waardemodel’ noemt. Ze gebruikt haar vaardigheden en ervaring om het verborgen waardepotentieel van technologieën te ontdekken. Of zoals ze het zelf zegt: “Als je het waardemodel juist weet te bepalen, dan vloeit daar een bedrijfscasus uit voort die veel duurzamer is”.

Haar buitengewoon succesvolle carrière bevindt zich al jaren op het snijvlak van bedrijfsleven, technologie en menselijke beleving en dat in een tijdperk van ongekende innovaties. Ze is niet alleen getuige geweest van baanbrekende veranderingen overal ter wereld, ze heeft ook nieuwe manieren ontwikkeld om de ‘triggers, trends en signalen’ van verandering te interpreteren en hierop te reageren. Ze is van mening dat de technologie zo snel verandert, dat er “nog geen nieuwe sociale taal ontwikkeld is” en dat dit “nieuwe sociale omgangsvormen en - vaardigheden” vereist. Hoewel nieuwe technologieën steeds toegankelijker worden, is het niet altijd duidelijk hoe we deze het beste kunnen toepassen. We onderschatten bijna altijd de uiteindelijke impact ervan. Om nieuwe technologieën optimaal te kunnen benutten, moeten we volgens haar “de nieuwe taal van iedere technologie leren”. Door dat te doen, zijn bedrijven niet alleen in staat waarde te creëren die de efficiëntie vergroot, maar kunnen ze ook nieuwe producten en diensten aanbieden en de gebruikerservaring verbeteren.

In haar streven om dit te realiseren en om de algemene kwaliteit van het leven in haar buurt te verbeteren, heeft Lorna in Augustus 2015 de Eindhoven Internet of Things Meetup opgericht. Zij is aangesteld als communitymanager van dit lokale initiatief met als doel The Things Network in heel Eindhoven e.o. op te richten. Geïnspireerd door The Things Network-initiatief in Amsterdam en hun missie om door middel van crowdsourcing een open en gratis Internet der dingen-netwerk te realiseren in heel Amsterdam middels de Long Range Wide Area Network-technologie, probeert Lorna de huidige technologie op lokaal niveau te implementeren hier in de Brainport regio. Sinds het initiatief is opgestart, hebben zich al meer dan 800 deelnemers aangemeld, ieder met zijn eigen unieke expertise en creativiteit. Dit initiatief heeft de potentie om onze samenleving te veranderen en de menselijke interactie te beïnvloeden op een manier die we ons nog nauwelijks voor kunnen stellen.


De ongeëvenaarde diversiteit aan vaardigheden waarover Brainport Regio Eindhoven beschikt, maakt het de ideale plek voor dit initiatief. Lorna noemt de regio een ‘proeftuin’, waar de diverse bedrijventerreinen als Strijp S en High Tech Campus Eindhoven en instituten als de Singularity University, TU/e, Designhuis en Design Academy, een manier van interdisciplinaire samenwerking mogelijk maken die uniek is. De centrale ligging van Eindhoven binnen Europa en de wereld maakt het makkelijker om naar andere plaatsen te reizen. De infrastructuur in Eindhoven en belangrijke locaties als High Tech Campus Eindhoven en de TU/e maken een competitief klimaat mogelijk dat open innovatie stimuleert en toptalenten van over de hele wereld aantrekt.

Door haar visionaire inzicht is Lorna zich bewust van de unieke kans die ze krijgt om de creatieve talenten van Eindhoven en hun schat aan kennis samen te brengen in een gezamenlijk doel, zodat ze hun vaardigheden kunnen gebruiken voor het creëren van een betere samenleving. Door dat ze gebruik kunnen maken van de buitengewone voorzieningen die Eindhoven biedt, is de Internet of Things Meetup-community in staat hun eigen netwerkpoorten te bouwen om zo de reikwijdte uit te breiden en meer mensen in de buurt toegang te geven tot dit gratis datanetwerk. Er worden nog steeds nieuwe toepassingsmogelijkheden voor deze technologie ontdekt, binnen de talrijke mogelijkheden die er zijn, waaronder het eenvoudig verbinden van sensoren en ‘dingen’ en het traceren van diverse soorten informatie en gegevens voor meerdere doeleinden. De Eindhovense Meetup brengt experts samen uit velerlei vakgebieden en culturen, die diverse talen spreken en de technologie vanuit verschillend invalshoeken bekijken. Door het delen van ideeën en het samenvoegen van kennis is deze groep mensen in staat om uit een enorme bron van kennis te putten om zo samen dat gemeenschappelijke doel te bereiken. Lorna omschrijft haar ervaring om te werken binnen deze groep als een echte ‘botsing van diversiteiten’. Hierbij haalt ze stadsstrateeg Boyd Cohen aan, die stelt dat door deze botsing juist bloeiende en interessante steden ontstaan. Lorna hoopt het IoT-netwerk uiteindelijk niet alleen binnen Eindhoven, maar ook in de omringende dorpen en nabije steden te kunnen implementeren.

Het vermogen om de zakelijke, technische en sociale toepassingen van technologie samen te kunnen voegen, blijft een uitdaging. De Internet of Things Meetup en The Things Network-community bieden een platform om deze uitdaging aan te gaan. De toekomst van de Brainport regio zal worden blijven gevormd door Lorna Goulden en andere talenten zoals zij, die de status quo blijven uitdagen in hun zoektocht om Eindhoven nog een stap verder te brengen op het gebied van innovatie.

Klik hier (Engelstalig) voor meer informatie over steden en botsingsdichtheid.