BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

'Groei omzetten in banen' - Yvonne van Mierlo

De economie in de Brainportregio groeit dit jaar en het aantal vacatures neemt toe. Het economisch herstel in Zuidoost-Brabant verloopt beduidend beter dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt de regionale arbeidsmarktprognose van UWV. Maar voor de wethouders Economische Zaken, Yvonne van Mierlo (Helmond) en Staf Depla (Eindhoven), geen reden om achterover te gaan leunen. In een dubbelinterview vertellen ze waarom.

Yvonne van Mierlo: “Wij merken dat de industrie aantrekt. Maar het feit dat de export toeneemt, betekent niet automatisch dat er meer banen worden gecreëerd. Veel organisaties hebben een hele efficiencyslag gepleegd. Vooral als je kijkt naar de sector Food. Daar zijn door mechanisering en automatisering van de productie natuurlijk banen verloren gegaan.”

“Om de opgaande lijn te continueren moeten we aan de ene kant de ambities faciliteren. Minder regelgeving, niet te hoge lasten, goede bereikbaarheid waarborgen, zorgen dat er voldoende bedrijventerreinen zijn. Aan de andere kant hebben we de taak om te zorgen voor kwalitatief goed opgeleid personeel. Dat vereist een goede link tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We moeten ervoor zorgen dat wij met het werkgeversplein en ons werkbedrijf de vraag van de klant goed invullen. Dus op het moment dat er vacatures zijn, met elkaar zorgen dat de match tussen vraag en aanbod goed loopt. Dat is nu nog een punt van zorg. We zijn continu bezig om, samen met de werkgevers, te kijken wat nodig is om hun ambities te kunnen waarmaken. De overheid speelt een belangrijke rol, als een soort makelaar.”

Buitenwereld

“De samenwerking in de Brainportregio is erg belangrijk. Het is goed dat we met elkaar een visie hebben op de speerpunten en gezamenlijk optrekken. Dat we bijvoorbeeld één internationale acquisitie-agenda hebben. Je merkt gewoon dat je hiermee de regio versterkt. Dat de buitenwereld ziet hoe aantrekkelijk de Brainportregio is als plek om je te vestigen, om in te investeren en om te groeien.”

Handelsmissie

“We zijn begin juni met een Brainport-delegatie op handelsmissie naar de Verenigde Staten geweest. Bedrijven uit de regio Helmond-Eindhoven hebben zich gepresenteerd op de ´Global City Team Challenge´ in Washington en Chicago, verzorgden workshops en bezochten Amerikaanse bedrijven. De reis heeft een goede samenwerking opgeleverd tussen acht wereldregio's. We gaan elkanders kennis delen op het gebied van mobiliteit, energie en lichttechniek. In onze Brainportregio zijn wij met heel veel innovaties bezig, maar moeten we ook stappen zetten voor valorisatie, zeg maar de kassa. Daarom was het ook zo fijn dat op de handelsmissie bedrijven meegaan die ook daadwerkelijk producten kunnen laten zien aan andere wereldregio's. Dat ze ook echt zaken kunnen doen met buitenlandse partners. Zo kunnen ze onderling leren van innovaties, elkaar versterken en nieuwe business genereren. Daarom is het ook belangrijk voor onze Brainportregio dat wij als overheid deze bedrijven daarin faciliteren.”

Slimme mobiliteit

“Amerika is inderdaad de bakermat van auto-industrie, maar tijdens onze handelsmissie ging het niet zozeer om de productie van auto’s. We zetten in op de bedrijvigheid rondom ‘connected cars’, slimme wegen, de communicatie tussen wegen en auto's. Daar zijn we in gespecialiseerd. Het oplossen van verkeersinfarcten, het communiceren met verkeerslichten voor een betere doorstroom van weggebruikers. Op dat punt is de Verenigde Staten voor ons interessant. In veel steden, zoals Chicago dat we bezochten, bestaat grote behoefte aan slimme mobiliteit om tot oplossingen te komen. En minstens zo belangrijk: er wordt daar ook budget voor vrijgemaakt. Er liggen aan de andere kant van de oceaan dus mooie kansen om het aantal vacatures hier bij ons in Brainport op te krikken.”

Lees hierhet artikel 'Groei omzetten in banen' door Staf Depla

Wethouder Yvonne van Mierlo

Foto: Pressvisuals.com