BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Groen licht voor Philips Healthcare Campus in Best

Het bedrijventerrein Heide in Best komt in aanmerking komt voor een aanzienlijke bijdrage uit de provinciale stimuleringsregeling Economie en Innovatie. Dat is deze week bekend geworden. Daarmee is de begroting voor de plannen op en rond de Philips Healthcare Campus - de grootste gebruiker van dit gebied - in principe sluitend.

Eerder had de gemeente Best al met succes een beroep gedaan op de subsidieregeling van Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant. Nu is het alleen nog aan de gemeenteraad van Best om een besluit te nemen over haar investeringsbijdrage in dit gebied. Waarschijnlijk vindt dit eind juni plaats.

De plannen, die door de gemeente Best in nauwe samenwerking met Philips Healthcare, Wegener Nieuwsdruk en vastgoedeigenaar Gem B.V. zijn uitgewerkt, bestaan uit vier deelprojecten. Om te beginnen een tweetal infrastructurele projecten: een reconstructie van de Tormentil en de aanleg van een rotonde op de Ringweg. Verder wordt het bedrijventerrein Heide aangesloten op de zogenoemde Slowlane, het nieuw aangelegde fietspad dat door Brainport Regio Eindhoven loopt. Tot slot zullen op het terrein van Philips Healthcare infrastructurele aanpassingen plaatsvinden om het terrein verkeersveiliger te maken en de leefbaarheid van de campus te vergroten.

De aanbestedingsprocedures voor drie van de vier projecten kunnen nog dit jaar worden opgestart. De uitvoering moet in de zomer van 2016 zijn afgerond. De totale investeringskosten zijn begroot op circa 2,1 miljoen euro.