BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Kennisfestival Leren in Brainport - Henk Krijnen

Henk Krijnen
Docent Brainport & Techniek aan het Strabrecht College Geldrop

“Ik denk dat leerlingen zich veel meer bewust moeten zijn van de omgeving waarin ze leven. Zich bewust moeten zijn waar ze straks na hun opleiding gaan werken. We moeten zorgen dat ze daarmee in een zo vroeg mogelijk stadium in aanraking komen. Dat ze weten wat voor keuzes ze hebben. Wat er allemaal te halen is. Maar vooral ook wat er door hen in te brengen valt aan ideeën, nieuwe dingen. Ik heb zelf twintig jaar in het bedrijfsleven gewerkt en weet hoe belangrijk dat is. Heel vroeg confronteren met de beroepspraktijk, dat is mijn gedachte over de toekomst van het onderwijs.

Ik ben nu al bezig om dat te realiseren. Vorig jaar ben ik aan de slag gegaan met tien verschillende bedrijven en dertien verschillende klassen. Elke klas heeft acht weken lang aan een bedrijfsproject gewerkt. Ieder bedrijf heeft vooraf bij ons op school een introductie verzorgd. Afhankelijk van het type project en het soort opdrachtgever hebben de leerlingen op hun beurt een bedrijf vroegtijdig bezocht of juist achteraf, om hun voltooide opdracht te tonen. Tijdens die acht weken komen de leerlingen heel innig in aanraking met zo’n bedrijf. Ze zijn er vaak fysiek aanwezig en krijgen een heel nieuw beeld van het bedrijfsleven. Wat er allemaal te koop is in een bedrijf, wat voor banen er zijn en hoe het ontwerp of de ontwikkeling van een product in elkaar steekt. Ze leren over materialen, de bewerking ervan. Ze ervaren hoe een serviceafdeling werkt, hoe het met de inkoop zit en met welke machines wordt geproduceerd. Noem maar op. Ze kunnen met heel veel aspecten al heel vroeg geconfronteerd worden. En daarmee aan de slag gaan.”