Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Kennisfestival Leren in Brainport - Jef Staes

Jef Staes,
Innovatiespecialist, pleit voor diplomavrij leren, functievrij werken en pensioenvrij leven.

De uitdaging van onderwijs is: laat kinderen ontdekken wie dat ze zijn. Welke bloemen ze worden. Dat kan alleen maar als je ze passie laat krijgen in veel zaken. Als ze passie krijgen, leren en er iets mee doen, dan ga je merken wie dat er beter zijn. En de beste zijn in iets, betekent dat je je talent hebt ontdekt en daarin verder moet gaan. Dat is voor mij de toekomst van het onderwijs.

Een leeromgeving creëren waarin kinderen passie krijgen voor hun talenten en zeer snel kunnen leren. En ze ook laat belonen met dopamine, een soort van genoegdoening, want mensen die goed zijn in iets die voelen dat. Dus in feite moet je kinderen verslaafd laten raken aan wie dat ze zijn. Als ze die ervaring gehad hebben en ze gaan later werken, laten ze die gedachte niet meer los. Natuurlijk, er is niemand die zegt dat je altijd je passie houdt voor een bepaald talent. Maar als je dat één keer hebt meegemaakt en je verliest daarna de passie voor je talent, je verliest je waarde omdat je minder competent wordt, wel, die mensen weten dat ze gewoon op zoek moeten naar een ander talent waar ze terug passie voor moeten krijgen, terug gaan leren en terug waarde gaan opbouwen. Een mensenleven is in feite waarde creëren, waarde verliezen, terug waarde creëren en zo verder. Onderwijs gaat dus nooit verdwijnen uit een mensenleven. De toekomst van onderwijs is eigenlijk een hub creëren waar mensen passie krijgen in een nieuw talent en de plaats vinden om dat te ontwikkelen. In de toekomst gaan we ruimtes krijgen waar mensen van verschillende leeftijden elkaar kruisen. Maar deze kruisgeneraties hebben één ding gemeen: passie voor hun talenten.