BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Kennisfestival Leren in Brainport - Rick Vermulst

Rick Vermulst
Onderwijsconsulent en docent van het Educatief Centrum Fontys Hogescholen

“We hebben onze NAO-robot Charlie genoemd. Wij gebruiken hem voor de opleiding van techniekdocenten. We willen onze leraren opleiden voor de toekomst en robots zullen daar steeds meer in voorkomen. Studenten aan de technische lerarenopleiding van Fontys bekijken de techniek van de robot. Hoe Charlie valt te programmeren, welke sensoren en elektronica er nodig zijn. Ze bedenken ook hoe je de robot kunt inzetten voor het leerproces. Charlie kan autonoom worden ingezet om een leerling te helpen. Daarmee ontlast hij een beetje de docent. De robot kan inspelen op gepersonaliseerd leren en zorgt zo voor meer differentiatie in de klas. Je kunt een robot als Charlie ook koppelen aan een database met gegevens van leerlingen. Zo weet hij direct wat voor soort leerling hij tegenover zich heeft. Iemand die bijvoorbeeld goed is in talen, slecht is in rekenen of bijvoorbeeld kampt met dyslexie of een vorm van of autisme. De robot kan er op inspelen en directe feedback leveren. Wij dagen onze studenten uit om na te denken over dit soort toepassingen.

Je ziet dit soort ondersteuning in het onderwijs nu vooral terug in app’s en educatieve programma’s op de laptop. Maar we zullen steeds meer in de richting van robots gaan. Daarmee kun je veel meer interactie creëren. Natuurlijk gaat een robot als Charlie geen docent vervangen. Daar hoeven echt niet bang voor te zijn. Maar hij kan wel leraren ondersteunen. De robot wordt voornamelijk één op één met een leerling ingezet. Als een soort maatje om samen mee te leren of als een leerobject om te leren programmeren. Ja, dat is nu een hot item. Zowel op het basis- als voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Een robot als Charlie is al vrij eenvoudig te programmeren en dat wordt steeds gemakkelijker. Dat stimuleert ook het creatief vermogen, het systeemdenken en probleemoplossend leren bij kinderen.

Bovendien wordt een NAO-robot steeds goedkoper. Deze is binnen anderhalf jaar van zo’n twaalfduizend euro naar achtduizend euro gegaan en zal vermoedelijk verder in prijs zakken. Daarmee wordt hij als leermiddel en leerobject toegankelijker voor scholen en instellingen. We zijn nu vooral bezig met pilots om goede toepassingen te vinden voor zo’n robot. Over vijf jaar zie je dat hij ook echt autonoom wordt ingezet.”