BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Kun je met scenario´s de toekomst voorspellen?

Nadenken over regionale strategie betekent vaak nadenken en redeneren over de lange termijn, de toekomst. De grote vraag is: hoe kan de Brainport regio ook in de toekomst succesvol zijn? En succes, wat is dat eigenlijk? Het gaat al lang niet meer enkel om economisch resultaat uitgedrukt in regionaal product of banen; sociaal-maatschappelijke resultaten zoals welzijn en geluk worden steeds belangrijker. Onderzoeks- en adviesbureaus maken talloze trendrapporten en prognoses, maar onduidelijk is welke trends in de toekomst doorslaggevend zullen zijn? En welke hebben juist op de Brainport regio, vanwege haar sterke hightech en maakindustrie een a-typische regio, het meest effect? Van iedere trend die je ziet, zie je tegelijkertijd een tegentrend ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de steeds grotere wereldwijde agro-foodprints (een pizza bestaat uit minstens 27 onderdelen die van over de hele wereld komen), tegenover de toenemende aandacht voor lokale, onbewerkte producten van de boer dichtbij.

We zijn gaan werken met scenario’s om zo objectief mogelijk (fris, van buiten gedacht –niet van binnenuit) naar de toekomst en toekomstkansen voor de Brainport regio te kijken. Want we mogen er niet zomaar van uitgaan dat het Brainport-succes voortduurt als we op dezelfde manier doorgaan. Toch is het natuurlijk te gaan ‘wensdenken’. Om alleen die trends op te pikken die passen in ons huidige denken, in de huidige strategie en aanpak om de regio te versterken. Oftewel, signalen die ons bevestigen: zie je wel, er is steeds meer positieve aandacht voor high tech, er komen steeds meer technische eerstejaars bij, slimme zorgoplossingen worden wereldwijd verkocht, etc. Met scenario’s daag je jezelf uit om kritisch en onbevooroordeeld naar de toekomst te kijken.

Dat vind ik ook mooi van de Brainport regio en Brainport Development; dat we kritisch naar onszelf blijven kijken, ook nu we succes hebben. De hulp van veel externen, kenners, experts, trendrapporten konden we goed gebruiken, want we hebben zelf niet alle kennis in pacht. Aan de hand van drie verschillende toekomstbeelden die we hebben geschetst, kunnen we onze strategische keuzes peilen en alert reageren op vroegtijdige signalen die we om ons heen zien. Die inzichten konden we heel mooi inpassen in de nieuwe koers: Brainport Next Generation. Want die gaat er juist vanuit dat de toekomst veranderlijk is, en dat de meest succesvolle regio de regio is zich het best weet aan te passen. Met de drie scenario’s hebben we al over mogelijke toekomstbeelden nagedacht en kunnen we dus tijdig signalen opvangen en sneller en beter reageren op de veranderende toekomst. De scenario’s laten ons ook zien welke dingen we nu al kunnen doen, omdat we weten dat ze in ieder toekomstbeeld belangrijk zijn. Denk aan: meer inzet op flexibilisering van de arbeidsmarkt en leven lang leren (vanwege verschillende vormen van (kortdurende) arbeid); meer nadruk op ICT (om eindgebruikers te bereiken en internationaal aan te haken); meer inzet op kapitaal voor starters, groeiers en bedrijven van buiten; en meer aandacht voor spoorverbindingen (belang van OV). De drie scenario’s die we hebben ontwikkeld, kunnen we de komende tijd blijven gebruiken. Trends veranderen namelijk niet zo snel en nieuwe trends kunnen we vrij gemakkelijk een plek geven. We kunnen de scenario’s op allerlei vraagstukken toepassen. Dat deden we al eerder toen we nadachten over de toekomstige bedrijvencentra in de regio, de beste positionering van het merk Brainport en over de uitdagingen die Brainport Industries te wachten staan. Dat maakt het uitgebreide nadenken over de toekomst ineens heel tastbaar en concreet, en het werken met scenario’s leuk!