BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Maak kennis met TomTom & Tiobe – leden van High Tech Softwarecluster

Sinds de start van cluster zijn ze betrokken, als enthousiast lid, ‘denktank’ of bestuurder maar ook hebben ze een zakelijke relatie met elkaar: Hans Aerts van TomTom en Paul Jansen van Tiobe.

Het bedrijf van Jansen levert een tool waarmee TomTom de kwaliteit van hun softwarecodes kan controleren. Aerts vertelt: “we hebben een bijzondere relatie met Tiobe, het gaat immers niet om een product ‘off the shelf’. De ondersteuning die Tiobe biedt hebben wij zeker nodig.”
Jansen vult aan: “doordat we een jarenlange relatie hebben opgebouwd, vertrouwen we elkaar volledig en proberen we daar waar mogelijk elkaar te versterken. Zo heb ik TomTom onder de aandacht gebracht bij een klant van ons, een automerk wat op dit moment met een ander navigatiesysteem werkt. En zijn wij door TomTom geïntroduceerd bij hun automotive klanten.”

Op de vraag waarom de bedrijven lid zijn van het High Tech Software Cluster volgen twee hele verschillende reacties. Jansen was in de eerste fase vooral enthousiast over het thema ‘Internationalisering’. Hij zegt: “Tiobe Duitsland zou nooit zijn opgericht zonder het cluster. Tijdens ons werkbezoek aan Bochem (Duitsland) ben ik in contact gekomen met een geschikte kandidaat om onze vestiging in Duitsland op te starten. Door hem zitten we nu binnenkort aan tafel bij wereldspeler Intel.”

Hans Aerts had andere beweegredenen, hij vertelt: “onze belangrijkste reden om deel te nemen in het cluster is de regio nadrukkelijker op de kaart te zetten als ‘the place to be’ voor software engineers. Als je iets wilt met software ontwikkeling dan moet je gewoon in de Brainport-regio zijn: wij kunnen samenwerken, wij pakken met elkaar grote en complexe problemen aan en vervolgens kunnen we het ook goed in de markt zetten. Echt bijzonder!”

Over de toekomst van het cluster hebben beide heren een eenduidige mening. Jansen verwoordt het als volgt: “aantrekken en behouden van talent is een groot vraagstuk waar meer aandacht voor moet komen. Als clusterbedrijven kunnen we hier samen in optrekken, we hebben immers allemaal de behoefte aan goed geschoold personeel. We zouden met een aantal clusterbedrijven geïnteresseerde (buitenlandse) professionals en studenten uit kunnen nodigen voor een bezoek aan de Brainport-regio en een kennismakingsroute voor hen organiseren. Een dergelijk initiatief sluit aan bij wat wij richting de toekomst van het cluster verwachten: meer aandacht voor het arbeidsmarktvraagstuk. Hier liggen echt kansen om met elkaar mooie resultaten te bereiken.”