BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

'Pratend verkeer' verbetert bereikbaarheid Brainport

Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, bezocht woensdag 19 november de bijeenkomst ‘Beter Benutten’ op de Automotive Campus Helmond. Daar werd de bewindsvrouw op de hoogte gebrachte van de laatste technologische snufjes om het verkeer beter te laten doorstromen op de A58 en A67.


Burgemeester Elly Blanksma van Helmond sloeg bij het welkomstwoord aan de minister de spijker op de kop. “Ik ben ervan overtuigd dat u straks niet zult zeggen ‘ik had mijn tijd beter kunnen benutten’. Uw bezoek aan de Automotive Campus hier in Helmond zal zeker de moeite waard blijken.” In het voornamelijk door mannen gedomineerde wereldje van de Automotive, had Blanksma een verrassend presentje voor de minister. Geen technisch hebbedingetje van de Automotive Campus, maar een sierlijke sjaal van een ander topmerk uit Helmond: Vlisco.


Na de introductie van Blanksma begon het werkbezoek van de bewindsvrouw. Dat stond in het teken van twee projecten: Intelligente Transport Systemen (ITS) en Brabant in-car III. De minister kreeg tijdens de bijeenkomst ‘Beter Benutten’ diverse demonstraties te zien van technische toepassingen waarmee het verkeer in en rond de Brainportregio beter zal doorstromen. Met zogenoemde Intelligente Transport Systemen (ITS) worden weggebruikers, maar ook verkeerscentrales, beter voorzien van informatie. Hierdoor neemt niet alleen de doorstroming, maar ook de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel toe.


Voor Schultz van Haegen was een Demomarkt opgezet waar betrokken marktpartijen hun toepassingen lieten zien. Het gaat om dataleveranciers, serviceproviders en wegkantsystemen die allen bijdragen aan ‘Talking Traffic’. Vrij vertaald: verkeer dat (onderling) communiceert en het rijgedrag op elkaar afstemt. Zo was er bijvoorbeeld de app ‘Filejeppen’ van Technolution waarmee je met de aangereikte verkeersinformatie als het ware ‘over de file heen springt’.


Uiteraard staat en valt het rijgedrag met de discipline die weggebruikers moeten opbrengen. Iemand met haast zal zich niet snel houden aan het advies om rustiger aan te doen en zo een file te ontlopen. De ontwikkelaars van ZOOF denken dat te verhelpen door de tips te verpakken in een soort spelletje. Met een slimme interface, wordt een weggebruiker uitgenodigd om punten -zogenoemde Zoofies- te scoren door het rij-advies op te volgen. “De Zoofies kun je daarna inwisselen bij een winkel voor een product of een kop koffie bij een tankstation”, zegt projectleider Jan Willem van der Wiel van Spr!ng uit Son en Breugel.


De projecten rondom de A58 en A67 staan nog in hun kinderschoenen. De marktpartijen zoeken momenteel vooral zo veel mogelijk deelnemers om hun toepassingen te testen. Nu doen enkele honderden weggebruikers mee. Dat moeten er in januari en februari zeker enkele duizenden zijn. Iedereen met een smart Phone kan de apps van Beter Benutten gratis downloaden. De uitvoerende partijen benadrukken dat uitsluitend relevante data worden verzameld en gebruikt om de toepassingen te verbeteren. Alle gegevens zullen anoniem blijven zodat de privacy van de deelnemers is verzekerd.


Het internationale karakter van de twee projecten werd onderstreept door de finish van de innovatieve auto’s die meedoen aan de Coöperatieve ITS corridor, een gezamenlijk project van Duitsland, Oostenrijk en Nederland. De deelnemers werden hoogstpersoonlijk door de minister onthaald met een zwart-wit geblokte finishvlag. Hierna volgde nog een rondetafelgesprek over de betekenis van coöperatief rijden en de randvoorwaarden om te voldoen aan privacy, veiligheid, wet- en regelgeving.

Een aantal apps zijn via deze links gratis te downloaden voor gebruik op de A58 en A67: