BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

‘Studenten op eigen kompas stappen laten zetten’

Nienke Meijer, bestuursvoorzitter Fontys Hogescholen:

¨Wij leiden op voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Voor ons is dus belangrijk hoe die toekomst zich gaat ontwikkelen. De wereld verkeert op dit moment in een enorme transitie. We gaan toe naar een netwerksamenleving waarin alles met elkaar verbonden is. Innovatief vermogen is essentieel om in deze nieuwe omgeving goed te kunnen overleven. Voor Fontys Hogescholen is het heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat alles wat we meegeven aan studenten, gaat over het versterken van het innovatief vermogen van elke student. Iedere student moet in staat zijn zich aan te passen aan de veranderingen die continu bezig zijn. Zodat ze om kunnen gaan met de onvoorspelbaarheid van de samenleving. Met gedegen kennis van techniek, van ICT-vaardigheden, van ondernemerschap en creativiteit om daarmee het innovatief vermogen van deze regio verder te kunnen versterken.

Studenten
Ik vind het belangrijk dat studenten regie kunnen voeren over hun eigen leven. Op eigen kompas een stap kunnen zetten. Wat wij daarvoor vragen, is dat zij ook op zoek gaan naar een actieve rol in de samenleving. Dat ze deelnemer zijn en geen toeschouwer. Binnen Fontys krijgen ze de ruimte om daarmee te experimenteren. Zodat ze, eenmaal op de arbeidsmarkt, ook daadwerkelijk met impact kunnen meewerken aan nieuwe veranderingen, innovaties, die ook een maatschappelijk belang dienen. Het draait dus niet alleen om gedegen basiskennis, maar ook om de vaardigheden om te kunnen experimenteren. Studenten moeten werken aan hun persoonsvorming, zodat ze ontdekken hoe ze zelf in elkaar zitten. Zodat ze leren wat hun eigen talenten zijn en welke van die talenten zij uiteindelijk op de arbeidsmarkt willen gaan inzetten. Dat is een heel breed scala aan onderwerpen. We hopen in die vier of vijf jaar dat hun opleiding duurt, onze studenten de vaardigheden meekrijgen om hun hele leven te willen en te kunnen blijven leren. Want zij hebben uiteindelijk een vijftigjarige carrière voor de boeg. In die periode zal de wereld ongelooflijk snel veranderen. We hopen dat ze dankzij hun opleiding, in combinatie met het bedrijfsleven waar ze terechtkomen, in staat zijn om steeds up-to-date te blijven en het innovatief vermogen verder vorm kunnen geven.

Docenten
Onderwijs draait uiteindelijk om interactie tussen docenten en studenten. Daar wordt het verschil gemaakt. Dus docenten zijn in dit proces essentieel. Zij krijgen bij ons dan ook alle ruimte om hun eigen innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Om zelf voortdurend te kunnen blijven leren en vooral in staat te zijn om de wereld van buiten naar binnen te vertalen. Om datgene mee te geven aan studenten wat zij nodig hebben om op de arbeidsmarkt te kunnen starten.

Docenten zijn ooit hun vak binnengestapt vanuit een passie. Wij proberen ze ruimte te geven, , om (opnieuw) op zoek te gaan naar waar ze hun passie vandaan hebben gehaald. Kijken in het bedrijfsleven naar de nieuwste ontwikkelingen. En hoe je die kan vertalen naar je curriculum. Hoe kun je gebruik maken van de nieuwste technologische en didactische technieken om het onderwijs interactiever te maken? Om zo het leereffect voor de studenten zo groot mogelijk te maken. Om echt inspirerende rolmodellen te kunnen zijn voor onze studenten.

Groter te Denken
Voor ons is de nieuwe koers succesvol als het werkveld, het bedrijfsleven, tevreden, of nog beter, enthousiast is over de studenten die van Fontys vandaan komen. Dat is onze belangrijkste graadmeter. We horen nu al heel veel enthousiaste geluiden. Ik ben ervan overtuigd dat die positieve reacties alleen maar zullen toenemen als onze studenten meer ruimte hebben om hun innovatief vermogen te ontwikkelen, zelf een onderneming te kunnen starten en te experimenteren met dingen die ook mogen mislukken. Als ze daadwerkelijk out-of-the-box kunnen denken, of zoals wij bij Fontys zeggen: ‘Groter te Denken’. Als we daarin slagen, is voor mij deze missie al geslaagd. Er is geen eindpunt bepaald in deze koers want wij moeten voortdurend meebewegen op de veranderingen in de samenleving. En we moeten proberen om die veranderingen mee vorm te geven, want dat is uiteindelijk ook de kracht van een grote onderwijsinstelling als Fontys Hogescholen.

Meer over Nienke Meijer

  • Voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen.
  • Topvrouw van het jaar 2014
  • Voormalig directeur/uitgever Eindhovens Dagblad