BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Technologiebedrijven werken samen aan innovaties voor behandeling dementie

Tijdens een speciale sessie van het AAL Forum 2012 is maandag het project Innovate Dementia officieel geïntroduceerd. Het AAL Forum, waarin technologische innovaties op het gebied van zorg centraal staan, wordt gehouden in het Evoluon in Eindhoven. Innovate Dementia is mogelijk gemaakt met behulp van europese subsidie via het INTERREG IVB North West Europe programma waarin acht partners samenwerken om innovaties te ontwikkelen voor de zorg van mensen met dementie.

De vergrijzing vormt een steeds grotere sociaaleconomische bedreiging voor Europa en heeft dan ook de hoogste prioriteit. Het aantal dementiegevallen zal tot 2025 verdubbelen. Daarom dient het hoger op de agenda te staan. Het kosteneffectief aanpakken van deze dreiging vraagt om een innovatieve aanpak en gecoördineerde acties van marktpartijen en beleidsmakers. Het Innovate Dementia project richt zich op het versterken van innovatie in de zorg voor mensen met dementie, door nauw samen te werken op internationaal niveau. Innovatieve en duurzame oplossingen worden ontwikkeld en getest in Living Labs. Deze innovaties vormen een reactie op de sociaaleconomische uitdagingen op het gebied van veroudering en dementie.

Lancering bij AAL Forum 2012

De sessie op het AAL Forum 2012 werd maandag geopend door Prof. Inge Bongers van Tilburg University. Zij benadrukte in haar presentatie het belang van de behoefte van de patiënt, die moet centraal staan bij innovatie: “Innovatie is alleen relevant als het ook in de praktijk wordt gebruikt.”

Prof. Ralf Ihl van het Alexianer Forschungszentrum Krefeld gaf tijdens zijn presentatie uitleg over de symptomen, verschillende stadia en vooral de kosten van dementie voor de samenleving. Hij wil in het project Innovate Dementia veel kennis delen en innovaties testen in verschillende businessmodellen.

Tijdens een paneldiscussie werd besproken wat de deelnemende regio’s aan het project innovatief maakt. Volgens Prof. Elke den Ouden van de Technische Universiteit Eindhoven is de grote kracht van haar regio dat gedacht wordt vanuit de patiënt: waar heeft hij of zij behoefte aan? Dr. Nele Spruytte van Katholieke Universiteit Leuven vult aan: “We kijken ook goed naar de hulpverlener, wat heeft die nodig om zijn werk te kunnen doen? En ook heel belangrijk: wat bestaat er al aan innovatie?”

Meer informatie: www.innovatedementia.eu.

Partners

Partners in dit project zijn Brainport Development N.V., gemeente Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Alexianer Forschungszentrum Krefeld, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE), Liverpool John Moores University, Mersey Care NHS Trust en de Katholieke Universiteit Leuven.