BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

TU/e en Gemeente Eindhoven sluiten convenant voor toepassing nieuwe technologie

Bestuursvoorzitter Jan Mengelers (TU/e) en wethouder Mary-Ann Schreurs (Gemeente Eindhoven) hebben een convenant getekend tot een strategische samenwerking tussen universiteit en gemeente waarbij technologie, design en innovatie verbonden worden aan maatschappelijke uitdagingen. Het akkoord tilt de samenwerking naar een volgend niveau; het zorgt voor structurele (strategische) afstemming in concrete gezamenlijke proeftuinen en onderzoeks- en valorisatieprogramma’s. Het convenant is de uitkomst van jarenlange samenwerking in de regio Eindhoven.

Garantie van kwaliteit van leven in de stad

De stedelijke omgeving wordt anno 2015 geconfronteerd met een aantal grote veranderingen die vragen om nieuwe en innovatieve oplossingen. Klimaatverandering waarbij extreme hitte en regen zich afwisselen; een vergrijzende bevolking die langer zelfstandig woont; transitie van fossiele naar duurzame energie en vervoersopgaven waarbij we optimaal willen bewegen zonder files of vervuiling.

De gemeente Eindhoven verwacht met het convenant technologie de woon- en werkkwaliteit in Eindhoven te verbeteren. Dit zal onder andere gebeuren met zogenaamde Living Labs, waarbij de universiteit en de gemeente gezamenlijk in proefprojecten vernieuwde toepassingen op het gebied van gaan beproeven.

“We bieden graag nog vaker onze stad aan als proeftuin om kennis te valoriseren; een belangrijke stap om innovaties te laten transformeren in nieuwe producten en processen. Die kunnen vervolgens ook over heel de wereld benut worden. Maar we zijn natuurlijk vooral op zoek naar dingen waar mensen zich goed door voelen!”, aldus wethouder Schreurs van innovatie en duurzaamheid.

Maatschappelijke technologie

De uitwerking zal plaatsvinden aan de hand van een aantal van de grootste maatschappelijke thema’s voor beide partijen; mobiliteit, energie, gezondheid, educatie, licht en de openbare ruimte. Vanuit haar bijdrage aan de maatschappij zoekt de universiteit naar maatschappelijke relevante toepassingen voor technologische ontwikkelingen. Living Labs zijn voor TU/e bij uitstek een platform daarvoor.

Toegepaste data, modellen, robotica en nieuwe vormen van samenwerking brengen uiteenlopende en onverwachte oplossingen dichterbij. De strategic areas aan de TU/e (Energy, Health en Smart Mobility) leverde al eerder een clustering op van het universitair onderzoek. Met het convenant wil de TU/e haar onderzoeksprogramma’s koppelen aan de maatschappelijke uitdagingen in de gemeente Eindhoven. Door het open karakter wordt het convenant in co-creatie uitgewerkt en uitgevoerd met diverse andere partijen.